Sayfa 1 / 2 12 SonSon
17 sonuçtan 1 - 10 arası sonuçlar
 1. #1

  Varsayılan bilgisayar nedir?(öğrenmek isteyenler buraya)

  Bilgisayar Nedir?
  Bilgisayar, aritmetiksel ve mantıksal işlem yapabilen bunlardan sonuç çıkarabilen elektronik makinelerdir.
  Bilgisayar verilen bilgileri alır, işler ve bunlardan sonuç üretir. Aynı zamanda bu bilgileri istendiği kadar saklayabilir.
  Aslında bilgisayar insan beyniyle karşılaştırılamayacak derecede yavaş bir makinedir. buna rağmen günümüzde oldukça popüler hale gelmiştir. bunun üç önemli nedeni vardır.
  1. aritmetik ve mantık işlemleri son derece hızlı yapmaları
  2. Çok miktarda bilgileri hiç unutmadan saklayabilmeleri.
  3. İnsan hayatında geçmişten Günümüze kadar yapıla gelen işleri kolaylaştırmaları, çok hızlı, güvenli ve hatasız yapabilmeleri.
  Veri(Data):
  Bilgisayara girilen işlenmemiş ham bilgilere veri denir. Bilgisayarın alabildiği işleyebildiği, sonuç üretebildiği ve saklayabildiği her şey veridir.
  Bilgisayarı bir sistem olarak ele alacak olursak bu sistem iki bölümden oluşur. bunlar Donanım(Hardware) ve yazılım(Software) dir.
  Donanım:
  Fiziksel olarak bir bilgisayarı oluşturan elektronik ve elektromanyetik tüm birimlerdir.
  Donanım somut bir kavramdır. bu yüzden donanımı bilgisayarın elle tutulur gözle görülür tüm parçaları olarak ta tanımlayabiliriz.
  Bilgisayarın klavyesi,ekranı, kasası belleği, disk sürücüleri, mikroişlemcisi, temel donanım birimleridir.
  Yazılım:
  yazılım, program ve programlardan oluşmuştur. program bir bilgisayarın işlem yapılması için gereken komutlar dizisidir. yazılım donanımın aksine soyut bir kavramdır.
  Yazılımın görevi hareketsiz gibi duran ve son derece karmaşık bir yapıya sahip olan donanıma işlerlik kazandırmaktır.
  Donanım bir insan bedenine benzeyecek olursa yazılımda o bedene hayat veren ruhdur.
  Bilgisayarın Verileri İşleyiş Şekilleri:
  Bilgisayarda bilgiler 0 ve 1 kümelerinden oluşur. Bunun sebebi bilgilerin elektronik devreler üzerinde ifade edilmesini sağlamaktır. Bilgisayar birleşik devrelerden oluşmuştur. bilgileri oluşturan 0 ve 1 ler bu devreler üzerinde farklı voltaj seviyeleriyle temsil edilirler.
  Bit:
  Bilgisayarın İşleyebileceği en küçük bilgi parçasıdır ve ikili sayı sistemindeki 0 ve 1 değerine sahip olabilir. bit İngilizce de İkili rakam anlamına gelen Binary digit kelimelerinden türetilmiştir.
  Byte:
  8 bitin bir araya gelmesi ile oluşur ve anlamlı en küçük bilgidir.
  1 Byte 8 Bit
  1 Kilobyte 1024 Byte
  1 Mega byte 1024 Kilobyte
  1 Gigabyte 1024 .Megabyte
  1 Terabyte 1024 Gigabyte

  Bilgisayarın Genel Özellikleri:
  1.Çok hızlı işlem yapabilirler.
  2.Birçok bilgiyi,birimlerinde saklayabilirler.
  3.Saklanılan bilgilere çok hızlı bir biçimde ulaşmayı sağlarlar.
  4.Telefon ve ağ alt yapısı üzerinden iletişim kurmayı sağlarlar.
  5.Ses ,resim,hareketli görüntü gibi veriler üzerinde çalışmaya olanak sağlarlar.

  Bilgisayarların Kullanım Alanları
  Eğitimde bilgisayar kullanımı
  Üniversitelerde bilgisayar kullanımı
  Fabrikalarda bilgisayar kullanımı
  Hastahanelerde bilgisayar kullanımı
  Yapı işlerinde bilgisayar kullanımı
  İletişimde bilgisayar kullanımı
  Eğlence aracı olarak bilgisayar kullanımı

  Anakart (Mainboard)
  Anakart bazı donanım birimleri üzerinde bulundurur ve bir çoğunun da kendisine monte edilmesine ve CPU tarafından kullanılabilmesine imkan sağlar.
  Anakart üzerinde; bir takım işlemleri düzenleyici ve hızlandırıcı chipler, diğer donanım birimlerinin takılabileceği genişleme yuvaları, CPU’nun diğer donanım birimlerine erişebilmesi ve verilerin iletilebilmesi için yollar vardır.


  Mikroişlemci (Microprocessor)
  Merkezi işlem birimi (CPU-Central Processing Unit)
  Bir bilgisayarı oluşturan tüm birimler arasında en önemli mikroişlemcidir. Mikroişlemci ile merkezi işlem birimi aynı şeyi ifade eder. Biricisi donanım ikincisi ise yaptığı iş açısından yapılan adlandırmadır. Merkezi işlem birimini bilgisayarın beyni olarak tanımlamak mümkündür. Her şey bu birim tarafından yönetilir ve veriler bu birim tarafında işlenir.
  Fiziksel olarak mikroişlemci yüz binlerce, hatta bazıları milyonlarca transistor bulunduran bir birleşik devre (integraded circuits) devredir. Bu devrenin en önemli özelliği son derece hızlı olmalarıdır. Bilgisayarın hangi performans grubuna bağlı olduğunu belirleyen birim mikroişlemcidir.
  Değişik marka ve mimaride mikroişlemciler vardır. Mikroişlemcilerin hangi mimari sınıfına dahil olduklarını belirleyen komutları işleme sınıflarıdır.
  CPU bir bilgisayarı oluşturan diğer tüm birimlere emirler verir ve onların işlemesini sağlar.
  CPU işleyeceği verileri ana bellekten alır ve işledikten sonra tekrar ana belleğe yollar. Veriler, veri yolu üzerinden iletilir.
  İşlenecek veriler, giriş birimlerinden alır ve önce ana bellekte saklanır. Bu veriler CPU’da işlenir ve sonuçlar, yine ana belleğe konur istendiğinde sonuçlar çıkış birimine gönderilebilir. Sonuçların kalıcı olarak saklanabilmesi için ikinci bellek denilen disket ve sabit disk gibi birimler kullanılır. Klavye ile fare giriş birimi, ekran ve yazıcı ise çıkış birimidir.
  Bellek = Programların çalıştırıldığı ,verilerin geçici olarak tutulduğu birimdir.RAM ve ROM olmak üzere 2 tür bellek birimi vardır.
  RAM (Random Access Memory) Bellek ( Ana Bellek) = Programlar bu birim üzerinde çalışır.Kullanıcıların girdikleri veriler bu birim üzerinde geçici olarak tutulur.Erişim hızının çok hızlı olduğu bu belleklerin en önemli özelliği elektrik kesildiğinde içindeki bilgilerin silinmesidir.Bu yüzden sabit disk(hard disk) gibi kalıcı hafıza ortamları kullanılmaktadır.
  Rom(Read Only Memory) Bellek = Üretici firmalarca programlanan belleklerdir.Elektrik kesintisinden etkilenmez.Bilgisayarın açılışı sırasında yapılması gereken işlemleri içeren komutlar , donanımların çalışmasını denetleyen komutlar gibi bilgileri içerir.
  Veri Yolları = Donanımlar arasında veri aktarımını sağlayan bağlantılara veri yolu denir.
  Giriş ve Çıkış Birimleri= Bilgisayara veri aktarmayı sağlayan donanım birimlerine giriş birimi denir.Çalışan programın ürettiği bilgileri saklamayı,görüntülemeyi veya yazdırmayı sağlayan donanım birimlerine çıkış birimi denir.
  Giriş Birimleri = Klavye ,fare ,sabit disk (hard disc), Disket,Cd-Rom,Optik Okuyucu,Tarayıcı (Scanner)
  Çıkış Birimleri = Ekran, Yazıcı ,Sabit disk(hard disc), Disket, CD-ROM,Çizici (Plotter)

  Klavye (Keyboard)
  Bilgisayarın en önemli giriş parçasıdır. Bilgisayara veri ve komut girişi klavye sayesinde olur. Klavyede bir devre vardır ve bu sayede basılan tuşun kodu CPU’ya iletilir. Klavye üzerindeki tuşları, her program kendi amacı doğrultusunda kullanır. Yani bir tuş bir programda farklı bir amaç için kullanılırken başka bir programda farklı bir amaç için kullanılabilir.
  Ekran ve Ekran Kartı
  Ekran en önemli çıkış birimidir. Ekranın tek görevi vardır o da bilgisayardan gelen mesajları kullanıcıya yansıtmaktır. Bu bakımdan önemi büyüktür. Çünkü kullanıcılar ekranda gördükleri mesajlara işlemlerini yaparlar ve bilgisayara yeni komutlar verirler. Ekran kartı, ana kartın genişleme yuvalarından birine takılır. Bu kartın görevi; ekranda görüntülenecek olan bilgiyi CPU’dan almak ve monitöre elektronik sinyaller şeklinde göndermektir. Bu sayede ekranda görüntü oluşur. Ekran kartı üzerinde de bir bellek vardır. Video RAM denilen bu belleğin görevi CPU’dan gelen ve yansıtılması istenen görüntünün tutulmasıdır.
  Disket ve Disket Sürücü
  Bir disket sürücünün temel görevi disketten veri okumak ve diskete veri yazmaktır. Disketler, bilgilerin kalıcı olarak saklanabildiği birimlerdir. Disketlerin bilgisayarda kullanılabilmesi disket sürücüler aracılığıyla gerçekleşir.
  Günümüz bilgisayarlarında en çok kullanılan disketler 3.5 inçlik HD disketlerdir.
  Disketler yumuşak ve manyetik ortamlar olduğundan, mıknatıstan ve diğer manyetik ortamlardan çabuk etkilenerek bozulurlar. Bu nedenle disketleri manyetik ortamlardan uzak tutmak gerekir.
  1. Disket kullanımda iken (disket sürücüye takılı ve sisket sürücü ışığı yanmaktayken) çıkarılmamalıdır.
  2. Disketler çok sıcak ve soğuk ortanlarda saklanmamalıdır.
  3. Diskette nelerin bulunduğunu bildiren etiketler, önce yazılmalı daha sonra disketin üzerine yapıştırılmalıdır.
  4. disketleri disket sürücüde bırakılmamalı ve kullanılmadığı zamanlar tozdan korumak için kapalı bir kutuya konulmalıdır.
  5. Disketlerin manyetik yüzeylerine dokunmamak, onları sıkıştırmamak, eğip bükmemek gerekir. Ayrıca disketin manyetik kısmını koruyan pşastik kılıf sökülmemelidir.
  6. Disketteki bilgilerin bozulma ihtimaline karşı bir yedeği bulundurulmalıdır.
  Disketleri Formatlamak
  Disketin, bilgisayar tarafından kullanılabilmesi için hazırlanmasına formatlama denir.
  Üzerinde veri bulunan bir disket tekrar formatlandığında veriler silinir.


  Sabit Disk (Hard Disk)
  Bir sabit diskin temel görevi –tıpkı disketlerde olduğu gibi- veri saklamaktır. Şunu da belirtmek gerekir ki, sabit disk olmadan da bir bilgisayar çalışabilir.
  Ancak günümüz bilgisayarlarının çok fazla veri ile işlem yapması ve programların bir disketin alabileceğinden daha fazla olması, sabit disklerin bir bilgisayar için zorunlu hale getirmiştir. Bilgisayardan ve programlardan iyi şekilde yararlanabilmek için sabit disk şarttır.
  Sabit disk denmesinin nedeni, bilgisayarın kasasına içerden monte edilmiş olmasıdır. Ancak taşınabilen sabit diskler de üretilmiştir. Sabit disklere genellikle hard disk (katı disk) denilmektedir. Bunun sebebi verilerin saklandığı bölümün disketlerdeki gibi yumuşak olmamasıdır.
  Fare (Mouse)
  Bir fare olmadan da bilgisayar çalışır. Farenin iki önemli bileşeni vardır. .Bunlar; hareket ettirildiğinde dönerek ekranda görünen fare imlecinin yerini değiştiren içi metal dışı plastik bir top diğeri de iki veya üç adet düğme.
  Fare hareket ettirildiğinde topun bu hareketini algılayıcı farenin yerine ait bilgiyi seri porta gönderir. Fare sürücüsü denilen çalıştırıldıktan sonra bellekte kalıcı bir program bu bilgiyi alır ve o anda çalışmakta olan programlara gönderir.
  CD-ROM Sürücü:
  Bu sürücüyü anlatmadan önce CD ve CD-ROM’ların öğrenilmesi gerekmektedir. Bir müzik Cd’sini hepiniz görmüşünüzdür. Son yıllarda oldukça yaygınlaşan bu Cd lerle istediğiniz parcayı aynı anda çalmanız mümkündür. Ancak bir müzik cd sine kasetlerde olduğu gibi sonradan kayıt yapma imkanı yoktur.
  Bilgisayar CD-ROM’ları da bu müzik CD’lerine benzemektedir. Ancak bir fark vardır. O da CD-ROM’a müzik değil veri kaydedilmesidir.
  Bir CD-ROM çok fazla miktarda veri saklayabilir. Mesela normal bir CD-ROM’a 600-650 MB civarında veri kaydedebilirsiniz buda 450 tane 3.5” lik disketin kapasitesine eşittir.
  CD-ROMlara veri kaydetme işleminin cd yüzeyinin yakılması sonucu tümsekler ve çukurlar meydana getirilmesiyle oluşur. Yanma sonucu oluşan çukurlar bir daha doldurulamamakta bu nedenle Cd’ler Rom (Sadece okunabilen bellek) olmaktadırlar.
  CD-ROM sürücüler 5.25 İnch lik disket sürücü büyüklüğündedirler.
  CD-ROM’lardaki veriler lazer ışını yardımıyla sürücü tarafından okunur ve CPU ya gönderilir.
  CD-ROM sürücülerinde değişik tip hız ve modelde olanları vardır. CD-ROM sürücülerinin bazıları bilgisayara bir disket sürücü gibi takılabilmekteyken bazıları da dışarıdan bağlanabilmektedir. CD-ROM sürücülerin hızı bilgiye erişmek ve onu kullanabilmek açısından çok önemlidir. İlk çıkan CD-ROM sürücüler tek hızlıydı. Bu sürücüler çok yavaştır. Ve bazı animasyon ve filmleri çok iyi gösteremezler. Günümüzde 74 hızlı CD-ROM larda kullanılmaktadır.
  Ayrıca artık tekrar yazılabilen CD ler ve bunlara yazım yapabilen CD yazıcılar mevcuttur. Bunlar da iki çeşittir.
  1) CD-W= Sadece CD üzerine bir kez yazma işlemi yapabilmektedir.,
  2) CD-RW= Bu tekrar tekrar yazma işlemi yapan CD’ler tarafından kullanılan sürücü çeşididir.
  Modem
  Bir modemin en temel görevi bir bilgisayarın telefon hattını kullanarak diğer bir bilgisayarlarla aralarında veri iletimi sağlamaktır.
  Bilgisayarda yapılan bütün işlemler digital olarak yapılır. Telefon hatları ise analog sinyallerle çalışırlar. Yani telefon hatlarında haberleşme ses sinyallerinin gönderilmesi ve alınması ile oluşur.
  İki bilgisayar bir kablo aracılığıyla sayısal olanakta haberleşebilirler. Bu kablolu iletişim bir bina içinde yapılacaksa uygundur.
  İki tip modem vardır. Bilgisayara seri port yardımıyla bağlanan harici(external) modemler ve ana kart üzerindeki genişleme yuvalarından birine takılarak kullanılan dahili (İnternal) modemler.
  Yazıcı
  Ekrandan sonra en yaygın çıkış birimidir. Bilgisayar kaydettiğimiz bilgileri yapılan çalışmaları kısaca kağıda dökülebilecek her şeyi yazıcı aracılıyla elde ederiz.
  Temel olarak yazıcıları üç grupta toplayabiliriz.
  a. Nokta vuruşlu yazıcılar. (Dot Matrix Printers)
  Karakterleri noktadan oluşmuş bir matris şeklinde ele alarak yazma işlemini gerçekleştirilir. Bu yazıcılarda yazma işlemi matris şeklinde dizilmiş iğnelerden oluşan bir yazma kafası tarafından gerçekleştirilir. Yazma kafası üzerindeki bu iğneler yazma işlemi sırasında kağıda yakın olarak bulunan mürekkepli şerit üzerine dokundurulurlar. Bu nedenle kağıt üzerine basılan harfler ve şekiller noktalardan oluşur.
  b. Mürekkep püskürtmeli Yazıcılar. (İncjet printers)
  İşleyiş ve hız bakımından çok azda olsa nokta vuruşlu yazıcılara benzemektedirler. Çünkü bu yazıcılar dada bir yazma kafası vardır. Ve baskı işlemi bu kafanın hareket ettirilmesi sonucu yaptırılmaktadır.
  Yazma kafasının arka tarafında mürekkebin depo edildiği küçük bir kutu bulunmaktadır. Ancak bu mürekkep bilinen mürekkeplerden farklı olup manyetize edilebilmektedir. Bilgisayardan gelen karaktere göre kutuda bulunan mürekkebin belli bölgeleri manyetize edilmekte ve sıvı haldeki mürekkep kabarcıkları deliklerden ısıtılarak kağıda püskürtülmektedir böylece baskı işlemi gerçekleştirilir.
  c. Lazer yazıcılar(Laser Printers) En kaliteli baskı yapabilen yazıcılardır. Bir çok özellikleri ile fotokopi makinelerine benzeyen bu aletlerle çok kaliteli baskı yapmak mümkündür. Son derece sessiz çalışırlar ve bir anda bir sayfa basarlar. Ancak fotokopi makinalarından bir çok farklı yanları vardır. Bunlar beli büyüklükte belleklerinin olması ve bilgisayarla haberleşmesini sağlayan bir dilin bulunmasıdır. ( Postscript ve PCLgibi).
  Ses Kartı:
  Son yıllarda oldukça yaygınlaşan ses kartları sayesinde normal bir müzik parçasını veya herhangi bir sesi bilgisayarın veri kaydetme ortamlarından birine kaydetmek, sonrada bunlar üzerinde değişiklik yapıp dinlemek mümkündür.
  Bir ses kartının yaptığı iş ses sinyallerini digital sinyallere dönüştürerek bilgisayar tarafında kullanılabilir hale getirmek ve daha sonrada digital veri olarak saklamak bu ses kaydını yeniden ses sinyallerine dönüştürüp kendine bağlana bir dış hoparlöre vermektir

 2. #2
  Katılım Tarihi
  2006
  Yer
  İstanbul/Avcılar
  Mesaj
  268

  Varsayılan

  Paylaşım için saol.Bilgisayar dersinde ihtiyacı olan biri için güzel bir paylaşım.. :wink:  Saygılar.. :wink: :wink:

 3. #3

  Varsayılan

  sizde sağolu,teşekkür ederim.  Kolay Gelsin...

 4. #4
  Katılım Tarihi
  2005
  Yer
  izmir
  Mesaj
  10.083

  Varsayılan

  Alıntı Orijinalini Gönderen: sanannd88
  sizde sağolu,teşekkür ederim.  Kolay Gelsin...
  yararlı bilgiler için çok teşekkürler fakat kaynak da belirtirseniz daha yakışıklı olur diye düşünüyorum..

  iyi günler.. :wink: :wink:

 5. Varsayılan

  Alıntı Orijinalini Gönderen: fgurhanf
  Alıntı Orijinalini Gönderen: sanannd88
  sizde sağolu,teşekkür ederim.  Kolay Gelsin...
  yararlı bilgiler için çok teşekkürler fakat kaynak da belirtirseniz daha yakışıklı olur diye düşünüyorum..

  iyi günler.. :wink: :wink:
  Kendi yazmış

 6. #6

  Varsayılan

  Alıntı Orijinalini Gönderen: fgurhanf
  Alıntı Orijinalini Gönderen: sanannd88
  sizde sağolu,teşekkür ederim.  Kolay Gelsin...
  yararlı bilgiler için çok teşekkürler fakat kaynak da belirtirseniz daha yakışıklı olur diye düşünüyorum..

  iyi günler.. :wink: :wink:
  okuldaki hocanın belgeleri bunlar.Okuldaki hocanın belgelerinden alıntıdır mı yazayım?Ayrıca diğer yaptığım paylaşımları bizzat kendim hazırladım.Ben bilgisayar bölümünde okuyorum ve geçen yaz staj yaptım.Orada kendim hazırladım.


  Kolay Gelsin...

 7. #7
  Katılım Tarihi
  2005
  Yer
  izmir
  Mesaj
  10.083

  Varsayılan

  Alıntı Orijinalini Gönderen: sanannd88
  Alıntı Orijinalini Gönderen: fgurhanf
  Alıntı Orijinalini Gönderen: sanannd88
  sizde sağolu,teşekkür ederim.  Kolay Gelsin...
  yararlı bilgiler için çok teşekkürler fakat kaynak da belirtirseniz daha yakışıklı olur diye düşünüyorum..

  iyi günler.. :wink: :wink:
  okuldaki hocanın belgeleri bunlar.Okuldaki hocanın belgelerinden alıntıdır mı yazayım?Ayrıca diğer yaptığım paylaşımları bizzat kendim hazırladım.Ben bilgisayar bölümünde okuyorum ve geçen yaz staj yaptım.Orada kendim hazırladım.


  Kolay Gelsin...
  Kendi çalışmanız olması daha da değerli hale getiriyor.. Yararlı bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Devamını da diliyoruz..

  iyi günler..

 8. #8

  Varsayılan

  çok sağolun teşekürler


  Kolay Gelsin...

 9. #9

  Varsayılan

  ama cok uzun bır analtım olmus ben anlatıyım kısaca bilgisayar sadece toplama işlemi yapma özelliği yapmayı bilen bir alettir

 10. #10
  Katılım Tarihi
  2005
  Yer
  TÜRKİYE İSTANBUL
  Mesaj
  2.624

  Varsayılan

  eline sağlık
  guzel bır paylasım olmus :wink:

Benzer Başlıklar

 1. harddisk'in 2'ye bölünmesini öğrenmek isteyenler
  sanannd88 tarafından Windows İpuçları forumunda
  Yanıt: 24
  Son Mesaj: 19.05.2008, 18:55
 2. AJAX öğrenmek isteyenler buraya !
  eburhan tarafından Web ve Grafik Tasarımı forumunda
  Yanıt: 17
  Son Mesaj: 17.12.2006, 20:55
 3. www.yazilimci.org programlama öğrenmek isteyenler...
  LaTReLL tarafından Web İnceleme forumunda
  Yanıt: 7
  Son Mesaj: 03.05.2006, 20:28
 4. Tarayıcı Nedir?(öğrenmek isteyenler için)
  sanannd88 tarafından Windows İpuçları forumunda
  Yanıt: 0
  Son Mesaj: 21.03.2006, 23:30
 5. bilgisayar toplamayı öğrenmek isteyenler
  sanannd88 tarafından Windows İpuçları forumunda
  Yanıt: 0
  Son Mesaj: 11.03.2006, 22:27

Gönderim İzinleri

 • Yeni başlık açamazsınız
 • Yanıt yazamazsınız
 • Eklenti gönderemezsiniz
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •