Kaynak ve hedef arasındaki uçtan uca bağlantıyı belirlemek için hangi yardımcı program kullanılabilir?

Ipconfig

Nbstat

Netstat

Ping2
Veri iletmeyi bekleyen konak bilgisayarlar, CSMA/CD ağındaki bir çatışmaya nasıl karşılık verir?

Çatışmaya dahil olan bilgisayarların yeniden veri iletme önceliği vardır.

Bilgisayarlar, vazgeçme süresi sonunda veri gönderebilmek için ağ kablosunu takibe alır.

Çatışmaya dahil olmayan bilgisayarlar, tüm ağa "tehlike geçti" sinyali gönderir.

Çatışmaya dahil olan bilgisayarlar, çatışmayı gidermek için tüm ağa kilitleme sinyali gönderir.3
Bilgisayarları, ağı kesimlemeksizin birbirlerine bağlayan cihaz hangisidir?

köprü

dağıtıcı

yönlendirici

anahtar4
Bir kullanıcı, LAN'daki cihazlara erişebilmekte, ancak İnternet'teki herhangi bir konuma erişememektedir. Ağ yöneticisi, bilgisayarın adresini kontrol ettikten sonra bilgisayara 169.254.2.1 adresinin atanmış olduğunu fark etmiştir. Bu adresi dinamik olarak bilgisayara atayan hizmet hangisidir?

APIPA

ARP

DHCP

DNS

ProxyARP

TCP/IP5
Bir ağ teknisyeni, LAN üzerindeki iki sunucu arasında büyük dosya aktarmanın ne kadar zaman alacağını belirlemeye çalışmaktadır. Dosyaları aktarmak için geçecek süre her dosyanın boyutunun yanı sıra başka hangi faktöre bağlıdır?

kullanılan uygulama protokolleri

kullanılabilir bant genişliği

her sunucu için gereken güç tüketimi

aktarılan dosya türü6
Veri iletimi için geniş frekans ve kanal aralıklarından faydalanan WAN teknolojisi hangisidir?

temel bant

geniş bant

adanmış hat

ISDN

PLC7
Bir veri sinyalinin 1000BASE-T ağ kesimi boyunca katedebileceği maksimum mesafe hangisidir?

1000 m (3280 fit)

500 m (1640 fit)

300 m (984 fit)

185 m (607 fit)

100 m (328 fit)8
Farklı UTP kablosu kategorilerini belirlemek için kullanılan iki faktör hangileridir? (İki adet seçin.)

Sinyalin kablo boyunca katedebileceği mesafe.

Kablo içindeki tellerin büklüm sayısı.

Kablo içindeki tel sayısı.

Kablo içinde kullanılan koruyucu tabaka türü.

Kabloyu sonlandırmak için gereken bağlayıcı türü.9
Ethernet teknolojisini tanımlayan iki özellik hangileridir? (İki adet seçin.)

IEEE 802,3 standartları tarafından desteklenmesi

IEEE 802.5 standartları tarafından desteklenmesi

tipik veri aktarım hızının ortalama 16 Mbps olması

mantıksal veriyolu topolojisi kullanması

mantıksal yıldız topolojisi kullanması10
OSI modeli katmanları boyunca hareket ederken verilere başlık ekleme sürecini tanımlayan terim hangisidir?

tekilleme

kapsülleme

kodlama

şifreleme

kesimleme11
Bir ağ için eşler arası ağ modeli yerine istemci/sunucu ağ modelinin tercih edilmesine neden olan üç etmen hangileridir? (Üç adet seçin.)

Ağ, sekizden az kullanıcıya sahip küçük bir ağdır.

Şirket ağındaki gizli bilgilere güvenli erişim sağlanması gerekmektedir.

Kullanıcıların envanter ve satış bilgilerini saklamak için merkezi bir veritabanına ihtiyacı vardır.

Her kullanıcı, ağ üzerinden güvenli bir şekilde nasıl dosya paylaşacağını bilmektedir.

Çalışanlar tarafından toplanan verilerin kritik bir değeri vardır ve düzenli aralıklarla yedeklenmesi gerekmektedir.

Şirketin işe alım uygulamalarının bir parçası olarak tüm çalışanların geçmişleri sıkı bir şekilde denetlenmiştir.12
Bir şirketin hiçbir yüksek hızlı WAN (Geniş Alan Ağı) veya geniş bant hizmetine erişimi olmayan uzak bir şubesi vardır. Ağ yöneticisi, bu şubeyi ana ofise bağlamak için PLC (Programlanabilir Mantıksal Denetleyicisi) kullanmayı düşünmektedir. PLC hangi üç avantajı sağlar? (Üç adet seçin.)

Analog modeme göre daha ucuzdur.

Çoğu WAN teknolojisini aşan hızlara sahip özel bağlantılar sağlayabilir.

Analog modemlerden daha fazla bant genişliği sağlayabilir.

Müşteri tesisinde bulunan elektrikli cihazlar için kontrol kablosu gerekmez.

Güç hatları üzerinden ses ve veri sinyallerini taşıyabilir.

Şifreleme teknolojilerinin kullanımı sayesinde daha güvenli bir ağ bağlantısı sağlar.13
Öncelikle fiziksel ortam erişimi ve fiziksel adresleme ile ilgisi olan OSI (Açık Sistem Arabağlantısı) modeli katmanı hangisidir?

Uygulama

Veri BağıFiziksel

Sunum14
2,4 GHz radyo frekansında çalışan ve maksimum 54 Mbps'lik bant genişliğini destekleyen kablosuz IEEE standardı hangisidir?

802.11a

802.11b

802.11g

802.11z15
VoIP (IP üzerinden Ses) kullanımının getirdiği dezavantaj hangisidir?

Geniş bant desteği gerektirmesi.

Analog telefon hizmeti gerektirmesi.

Özel telefon numaraları ve dahili hatlar gerektirmesi.

Telefon hizmeti için İnternet bağlantısı gerektirmesi.

Özel kablolama gerektirmesi.Bir pazarlama şirketinin ağ yöneticisi, ağın başarımı konusunda endişe duymaktadır. Şirket teknisyeni, PC'ler ve departmana ait ortam sunucusu arasındaki ağ trafiği hacminin oldukça fazla olduğunu keşfetmiştir. Ağı bölmek ve başarımı arttırmak için kullanılabilecek iki cihaz hangileridir? (İki adet seçin.)

köprü

dağıtıcı

yineleyici

anahtar

kablosuz erişim noktaları17
Yalnızca tek bir merkezi hata noktası olan, sorunları kolaylıkla giderilebilen ve yeni ağlarda yaygın olarak kullanılan topoloji hangisidir?

veriyolu

örgüsel

halka

yıldız18
Bir ağ teknisyeninden şirket binasının zemin katını da ağ bağlantısı kapsamına alması istenmiştir. Zemin katı, duvarları ve zemini beton olan büyük bir odadır. Zemin katını ağ bağlantısı kapsamına almanın en kolay yolunu sağlayan çözüm hangisidir?

Duvarlarının dışından zemin katına çok kipli fiber optik kablo döşeme.

Zemin katına kablo borusu kullanarak eşeksenli kablo döşeme.

Zemin katındaki bilgisayarları ağa bağlamak için kablosuz erişim noktaları kullanma.

Zemin katındaki tüm bilgisayarları birbirlerine bağlamak için kablo boruları aracılığıyla UTP kablosu döşeme.19
Bir medikal firması, 1,5 km'den daha yakın bir konumda yeni bir bina satın almıştır. Ağ yöneticisi, güvenli bağlantı sağlayabilen ve elektrik girişiminden etkilenmeyen bir kablo çeşidi kullanarak bu yeni binayı ağa bağlamak istemektedir. Yöneticinin seçmesi gereken kablo tipi hangisidir?

KAT 5 STP

KAT 6 UTP

eşeksenli

fiber optik