2 sonuçtan 1 - 2 arası sonuçlar
 1. Varsayılan Asp + mysql bağlantı sorunu yardımcı olabilecek bir delikanlı varmı?

  Asp + mysql bir sitem var bunun galerisini değiştirmeye çalışıyorum bir yere kadar getirdim ama yeni eklemek istediğim galeri mdb olduğundan tabloları karıştırıyorum. örnek sayfaları eklesem asp den anlayan bir arkadaş varmı acaba benim için 5 dakikasını ayırıp yaparmı? Eğer isterseniz ücretinide verebilirim emeğinizin.

  ---------------------Benim şuan kullandığım galeri------------ burdaki veritabanı resim yolu vs.. bilgiler ağaıdakine göre düzenlenecek -----------
  <% @ Language=VBScript %>
  <% Option Explicit %>
  <!--#include file="ayarlar.asp"-->
  <!--#include file="include/degiskenler.asp"-->
  <!--#include file="include/baglanti.asp"-->
  <!--#include file="include/bloklar.asp"-->
  <!--#include file="fonksiyonlar/database.asp"-->
  <!--#include file="fonksiyonlar/filtreler.asp"-->
  <!--#include file="fonksiyonlar/link.asp"-->
  <!--#include file="fonksiyonlar/tarih.asp"-->
  <%
  '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  ' MyDesign Haber
  ' http://www.mydesign.gen.tr

  ' Galeriler Sayfası Kodları
  ' Son Düzenleme: 11 Temmuz 2009 (v0.7)
  '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  '// Sayfanın önbellekten alnması önleniyor
  Response.Buffer = True
  Response.Expires = -1
  Response.ExpiresAbsolute = Now() - 2
  Response.AddHeader "pragma","no-cache"
  Response.AddHeader "cache-control","private"
  Response.CacheControl = "No-Store"

  '// Değişkenler Tanımlanıyor
  Dim iGaleriSayisi
  Dim strTab
  Dim strOrderBy
  Dim Aralik
  Dim intSayfaAltSiniri
  Dim intSayfaUstSiniri
  Dim intSolGrupSayisi
  Dim intSagAltSinir

  If LinkTuru = 1 Then
  intGecerliSayfa = Temizle(Trim(Request.QueryString("s")))
  Else
  Set strURL = Request.Servervariables("QUERY_STRING")
  strBolum = Split(strURL,"/")
  If UBound(strBolum) >= 3 + KarakterBul(strScriptYolu, "/") Then strKonu = Temizle(strBolum(3 + KarakterBul(strScriptYolu, "/")))

  strKonu = Split(strKonu,"-")
  intGecerliSayfa = strKonu(0)
  strTab = strKonu(1)
  End If

  If intGecerliSayfa = "" Or IsNumeric(intGecerliSayfa) = False Then intGecerliSayfa = 1
  intGecerliSayfa = CInt(intGecerliSayfa)
  %>
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
  <title>Foto Galeri - <%=strSiteAdi%></title>
  <% Call Head() %>
  <meta name="generator" content="Microsoft FrontPage 5.0" />
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="<%=strScriptYolu%>css/stil.css" />
  <script type="text/javascript" src="<%=strScriptYolu%>js/ajax.js"></script>
  <!--#include file="include/ajax.asp"-->
  </head>
  <body>
  <div id="ana">
  <table id="main" cellpadding="0" border="0" cellspacing="0">
  <tr>
  <td colspan="3" id="ust"><% Call Ust() %></td></tr>
  <tr>
  <td colspan="3" id="bant"><% Call UstMenu() %></td></tr>
  <tr>
  <td colspan="3" id="son-dakika"><% Call SonDakika() %></td></tr>
  <tr>
  <td id="sol">
  <% Call Menu("galeri") %>
  </td>

  <td id="orta2" colspan="2">

  <h1>Foto Galeri</h1>

  <div class="navigasyon">
  <% If strTab <> "populer" Then %><b>En Yeni Galeriler</b><% Else %><a href="<%=LinkVer("galeriler", 1, "", "yeni")%>">En Yeni Galeriler</a><% End If %> |
  <% If strTab = "populer" Then %><b>En Popüler Galeriler</b><% Else %><a href="<%=LinkVer("galeriler", 1, "", "populer")%>">En Popüler Galeriler</a><% End If %>
  </div>

  <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <%
  kdYardimci.Open "SELECT COUNT(Galeri_ID) AS Toplam FROM tblGaleriler", adoCOn, 1, 3
  iGaleriSayisi = kdYardimci("Toplam")
  kdYardimci.Close

  If strTab = "populer" Then
  strOrderBy = "hit"

  Else
  strOrderBy = "tarih"

  End If

  kdGenel.Open "SELECT * FROM tblGaleriler ORDER BY "& strOrderBy &" DESC", adoCon, 1, 3

  If Not kdGenel.Eof Then

  intTdLooper = 0

  If strVtTuru = "mySQL" Then
  intSayfaSayisi = Yuvarla(CInt(iGaleriSayisi) / 20)
  Else
  If strVtTuru = "msSQL" Then
  intSayfaSayisi = FIX(iGaleriSayisi / 20)
  Else
  intSayfaSayisi = kdGenel.PageCount
  End If
  kdGenel.PageSize = 20
  kdGenel.AbsolutePage = intGecerliSayfa

  End If

  If intGecerliSayfa > intSayfaSayisi Then intGecerliSayfa = intSayfaSayisi

  Do While Not kdGenel.Eof AND intTdLooper < 20

  intTdLooper = intTdLooper + 1

  If intTdLooper Mod 4 = 1 Then Response.Write "<tr>" %>

  <td style="width:25%; <%

  If intTdLooper Mod 4 = 1 Then
  Response.Write "padding-right:5px;"
  Elseif intTdLooper Mod 4 = 0 Then
  Response.Write "padding-left:5px;"
  Else
  Response.Write "padding:0 5px;"
  End If %>">

  <div class="son_haber" style="text-align:center;">

  <h3><a href="<%=LinkVer("galeri", kdGenel("Galeri_ID"), "1", kdGenel("Ad"))%>"><%=kdGenel("Ad")%></a></h3>

  <a href="<%=LinkVer("galeri", kdGenel("Galeri_ID"), "1", kdGenel("Ad"))%>"><img src="<%=GaleriVarsayilanFoto(kdGenel("Galeri_ID")) %>" onError="this.src='<%=strScriptYolu%>upload/resimler/haber/th_resimyok.gif';" border="0" style="width:100px; height:76px;" /></a>

  </div>

  </td><%

  If intTdLooper Mod 4 = 0 Then Response.Write "</tr>"

  kdGenel.Movenext
  Loop


  If intSayfaSayisi > 1 Then

  Response.Write "<tr><td colspan=""4""><p>"

  Aralik = 2

  intSayfaAltSiniri = intGecerliSayfa - Aralik
  intSayfaUstSiniri = intGecerliSayfa + Aralik
  intSolGrupSayisi = 1 + Aralik
  intSagAltSinir = intSayfaSayisi - Aralik

  If (intSayfaUstSiniri > intSayfaSayisi) Then
  intSayfaAltSiniri = intSayfaSayisi - (2 * Aralik)
  intSayfaUstSiniri = intSayfaSayisi
  End If

  If (intSayfaAltSiniri <= 0) Then
  intSayfaAltSiniri = 1
  intSayfaUstSiniri = intSayfaAltSiniri + (2 * Aralik)
  If intSayfaUstSiniri >= intSayfaSayisi Then intSayfaUstSiniri = intSayfaSayisi
  End If

  If intSolGrupSayisi >= intSayfaAltSiniri Then intSolGrupSayisi = intSayfaAltSiniri - 1
  If intSagAltSinir <= intSayfaUstSiniri Then intSagAltSinir = intSayfaUstSiniri + 1

  If intGecerliSayfa > 1 Then
  Response.Write("<a href="""& LinkVer("galeriler", intGecerliSayfa-1, "", strTab) &""" class=""sayfala"">Önceki Sayfa</a> | ")
  End If

  For intLooper = 1 to intSolGrupSayisi
  If CInt(intLooper) = intGecerliSayfa Then
  Response.Write "<span class=""arama-gecerli"">"& intLooper &"</span> | "
  Else
  Response.Write("<a href="""& LinkVer("galeriler", intLooper, "", strTab) &""" class=""sayfala"">"& intLooper &"</a> | ")
  End If
  Next

  If (intSayfaAltSiniri - intSolGrupSayisi > 1 ) Then Response.Write ". . . | "

  For intLooper = intSayfaAltSiniri to intSayfaUstSiniri
  If CInt(intLooper) = CInt(intGecerliSayfa) Then
  Response.Write "<span class=""arama-gecerli"">"& intLooper &"</span> | "
  Else
  Response.Write("<a href="""& LinkVer("galeriler", intLooper, "", strTab) &""" class=""sayfala"">"& intLooper &"</a> | ")
  End If
  Next

  If (intSagAltSinir - intSayfaUstSiniri > 1) Then Response.Write " . . . | "

  For intLooper = intSagAltSinir to intSayfaSayisi
  If CInt(intLooper) = CInt(intGecerliSayfa) Then
  Response.Write "<span class=""arama-gecerli"">"& intLooper &".</span> | "
  Else
  Response.Write("<a href="""& LinkVer("galeriler", intLooper, "", strTab) &""" class=""sayfala"">"& intLooper &"</a> | ")
  End If
  Next

  If intGecerliSayfa <> intSayfaSayisi AND intSayfaSayisi > 1 Then
  Response.Write("<a href="""& LinkVer("galeriler", intGecerliSayfa+1, "", strTab) &""" class=""sayfala"">Sonraki Sayfa</a> ")
  End If

  Response.Write "</p></td></tr>"

  End If

  End If
  kdGenel.Close %>
  </table>
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td colspan="3" id="alt">

  <% Call Alt() %>

  <%
  ' Bu kısmı değiştirmek lisans anlaşmasına aykırıdır
  Response.Write "<p>Altyapı: <a href=""http://www.mydesign.gen.tr"" target=""_blank"" title=""MyDesign | Kod Arşivi"">MyDesign Haber Sistemi</a></p>"
  ' Bu kısmı değiştirmek lisans anlaşmasına aykırıdır
  %>
  </td>
  </tr>
  </table>
  </div>
  </body>
  </html>

 2. Varsayılan

  İlk izlenimim sayfa pek optimize değil. Birde soru pek açık değil.

  Anladığım senin site mysql veritabanına sahip sen siteyi access bir veri tabanındaki bilgileri eklemek istiyorsun. Amaç siteyi mysql den mdbye yani accesse çevirmek değil ama sen bu sayfayı nasıl çeviriyim diye sormuşsun.
  Önerim mdbdeki verileri mysql'e geçmen. Bence sen soruyu biraz daha açıkla.

  Bu verileri nasıl birleştiririm diyorsan tablolar bire bir olmasa bile sütunlar eşlenir. Geçici bir web sayfası ekleyerek kodla okutabilirsin, eskiye ekleyebilir yada eskiyi silip yenisini yazarsın.

  Sen soruyu açıkla birde tablolardan bahset.

Benzer Başlıklar

 1. Yardımcı olabilecek varmı acaba ??
  unsterblich tarafından Donanım forumunda
  Yanıt: 0
  Son Mesaj: 30.05.2010, 12:51
 2. yardımcı olabilecek var mı???
  transt tarafından Programlama Dilleri forumunda
  Yanıt: 2
  Son Mesaj: 06.05.2009, 21:55
 3. Yanıt: 0
  Son Mesaj: 01.06.2007, 22:26
 4. bana yardımcı olabilecek biri varmı arkadaşlar
  sporcu tarafından Linux forumunda
  Yanıt: 1
  Son Mesaj: 30.06.2003, 11:38

Gönderim İzinleri

 • Yeni başlık açamazsınız
 • Yanıt yazamazsınız
 • Eklenti gönderemezsiniz
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •