merhaba öncelikle ben mysql den üyenin İD sini çekmek ve onu başka bir sayfada bir textbox ın içine yazmak istiyorum bunu otomatik yapmasını istiyorum fakat yapamıyorum ? yardımcı olabilecek varmı ?
fromdaki ekleyen in textboxına bu formu ekleyenin id sini nasıl yazacağım ?

PHP Kodu:
<?php  
  
  
include("ayar.php");
    
    
  
     if(
$_POST){
      
    
    
$eşya   trim($_POST["eşya"]);
    
$nesinsatıcı  trim($_POST["nesinsatıcı"]);
    
$nesinalıcı trim($_POST["nesinalıcı"]);
    
$miktar trim($_POST["miktar"]); 
    
$karşılık    trim($_POST["karşılık"]);
    
$msg trim($_POST["msg"]);
   
    
    if(!
$eşya){
     
     echo 
'<div style="margin-top:20px;" class="alert alert-warning">Boş alan bırakmayınız.</div>';
     
    }else {
     
               
              
$insert $db->prepare("insert into ekle set 
          
                    eşya=?,
                    nesinsatıcı=?,
                    nesinalıcı=?,
                    miktar=?,
                    karşılık=?,
                    msg=?
             
     "
);         $ok $insert->execute(array($eşya,$nesinalıcı,$nesinsatıcı,$miktar,$karşılık,$msg));  
                 
      if(
$ok){
      
                 
                  include(
"mail/PHPMailerAutoload.php");
   
            
$mail = new PHPMailer();            
   
$mail->IsSMTP();
   
//$mail->SMTPDebug = 1; // hata ayiklama: 1 = hata ve mesaj, 2 = sadece mesaj
   
$mail->SMTPAuth true;
   
$mail->SMTPSecure 'ssl'// Güvenli baglanti icin ssl normal baglanti icin tls
   
$mail->Host "smtp.yandex.com.tr"// Mail sunucusuna ismi
   
$mail->Port 465// Gucenli baglanti icin 465 Normal baglanti icin 587
   
$mail->IsHTML(true);
   
$mail->SetLanguage("tr""phpmailer/language");
   
$mail->CharSet  ="utf-8";
   
$mail->Username "mail@yandex.com"// Mail adresimizin kullanicı adi
   
$mail->Password "şifre"// Mail adresimizin sifresi
   
$mail->SetFrom($eposta,$isim); // Mail attigimizda gorulecek ismimiz
   
$mail->AddAddress($eposta); // Maili gonderecegimiz kisi yani alici
   
$mail->addReplyTo($eposta$isim);
   
$mail->Subject " Üyelik Onaylama"// Konu basligi
   
$mail->Body "E-posta : ".$eposta."<br /> Onaylama Linki : <br /> 
   
    
   
   
   "
// Mailin icerigi
   
if(!$mail->Send()){
   
                  echo 
'<div id="mesaj">Kayıt Başarılı.<br><b>NOT: Boş , gereksiz kayıtlar silinecek ve siteye giriş kötü kullanımdan engellenecektir.</b></div>';       
   }else {
    
   
     
    
   }
     
      
            
       
       
      }else {
       
 echo 
"Bilinmeyen Hata !";
   
       
       
      }   
     
    }
    
    
    
   
  }else {
   
   
   
   
?>
   <form action="" method="post">
<b>Ekleyen : </b><input type="text" name="ekleyen" readonly ><br>
<br>  <b>Eşya ismi : </b><input type="text" name="eşya" ><br>
 <br>
  <b>Nesin ? : <input type="radio" name="nesinsatıcı"> Alıcı <input type="radio" name="nesinalıcı" > Satıcı</b><br>
<br>
  <b>Miktar : </b><input type="text" name="miktar" placeholder="Kaç adet ?">
<br>
<br>
  <b>Ne istiyorsun ? : </b><input type="text" name="karşılık" placeholder="Sattıklarının Karşılığı ?"><br>
  <br>
  <p>Bize not bırakırmısın ?</p><textarea name="msg" rows="4" cols="50">
Çok fazla eşya satacağım ve güven sorunu yaşıyorum. Siteniz aracılığıyla satış yapmak istiyorum. - Site Ticaretini F.A.Q sayfasından öğrenebilirsiniz.
</textarea><br>
<br>
  <button id="eklebtn" type="submit">İtem'i Ekle</button>
</form>
   <?php
   
   
  
}
  
  
  
?>