Arkadaşlar Online Sayacıma Bunları Eklemek İstiyorum
--------------------------------------------------------------

Şuanki Sayaç Kodum Aşağıdaki Gibidir.


İstediğim Sayaç Kodu Böyle Olmalı


Sayaç Kodu

PHP Kodu:
echo 
    <table border='1' width='240' height='170' id='table1' bordercolor='#3399FF' bgcolor='#FFFFFF' > 
        <tr> 
            <td width='16' align='center' height='20'> 
            <img border='0' src='img/on.gif' width='16' height='16'></td> 
            <td width='75' height='20'> 
            <font face='Tahoma' color='#FF0000'><span style='font-size: 9pt'>Online Ziyaretçi</span></font></td> 
            <td width='67' height='20'> 
            <font face='Tahoma' style='font-size: 10pt' color='#FF0000'>" 
;  
#---Aktif ZiyaretÃĤi Sayısı-------------------------------------------------------------------- 
$ip $_SERVER['REMOTE_ADDR'];  
$past time();  
mysql_query("DELETE FROM online WHERE time < $past");  
$result mysql_query("SELECT time FROM online WHERE ip='$ip'");  
$time time();  
if(
$row mysql_fetch_array($result)){  
mysql_query("UPDATE online SET time='$time',ip='$ip' WHERE ip='$ip'"); 
}else{  
mysql_query("INSERT INTO online (ip,time) VALUES ('$ip','$time')") or die(mysql_error());  
}  
$result   mysql_query("SELECT ip FROM online");  
$aktifkac mysql_num_rows($result); 
echo 
$aktifkac;      
#---Aktif ZiyaretÃĤi Sayısı--------------------------------------------------------------------             
            
echo "</font></td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td width='16' align='center' height='20'> 
            <img border='0' src='img/user.gif' width='16' height='16'></td> 
            <td width='75' height='20'> 
            <font face='Tahoma' style='font-size: 8pt'>Bugün Tekil</font></td> 
            <td width='67' height='20'> 
            <font face='Tahoma' style='font-size: 9pt' color='#003366'>"
;  
#---Bugün Tekil Toplam KaÃĤ KiÃ…Ÿi GirmiÃ…Ÿ--------------------------------------------------------             
$bugun date("Y-m-d"); 
$sorgu mysql_query("select tarih from ziyaret where tarih='$bugun'"); 
$bugunku mysql_num_rows($sorgu); 
echo 
$bugunku;              
#---Bugün Tekil Toplam KaÃĤ KiÃ…Ÿi GirmiÃ…Ÿ--------------------------------------------------------         
            
echo "</font></td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td width='16' align='center' height='20'> 
            <img border='0' src='img/user.gif' width='16' height='16'></td> 
            <td width='75' height='20'> 
            <font face='Tahoma' style='font-size: 8pt'>Dün Tekil</font></td> 
            <td width='67' height='20'> 
            <font face='Tahoma' style='font-size: 9pt' color='#003366'>"
;  
#---Dün Tekil Toplam KaÃĤ KiÃ…Ÿi GirmiÃ…Ÿ---------------------------------------------------------- 
$baslat  =date(Y."-".m."-".d); 
$year    =substr($baslat0,4); 
$month   =substr($baslat52); 
$day     =substr($baslat82); 
$bitis   =date("Y-m-d"mktime(000$month$day-1$year)); 
$sorgula mysql_query("select tarih from ziyaret where tarih='$bitis'");     
$dunku mysql_num_rows($sorgula); 
echo 
$dunku
#---Dün Tekil Toplam KaÃĤ KiÃ…Ÿi GirmiÃ…Ÿ----------------------------------------------------------         
            
echo "</font></td> 
        </tr> 
        <tr> 
            <td width='16' align='center' height='20'> 
            <img border='0' src='img/users.gif' width='16' height='16'></td> 
            <td width='75' height='20'> 
            <font face='Tahoma' style='font-size: 8pt'>Toplam Tekil</font></td> 
            <td width='67' height='20'> 
            <font face='Tahoma' style='font-size: 9pt' color='#003366'>"
;  
#---Toplam Tekil KaÃĤ KiÃ…Ÿi GirmiÃ…Ÿ--------------------------------------------------------------             
$ipsi  $_SERVER['REMOTE_ADDR']; 
$tarih date("Y-m-d"); 
$ipkontrol mysql_query("select * from ziyaret where ip='$ipsi' order by id desc"); 
$yaz   mysql_fetch_assoc($ipkontrol); 
$vip   $yaz['ip']; 
$vtarih$yaz['tarih']; 
$bak mysql_num_rows($ipkontrol); 
if(
$bak>0){  //if- 
    
if($vtarih<$tarih){ 
    
$kayit_1 mysql_query("insert into ziyaret (ip,tarih) values ('$ipsi','$tarih')"); 
    }  
}
//if- 
else{ 
$kayit_2 mysql_query("insert into ziyaret (ip,tarih) values ('$ipsi','$tarih')"); 

$toplamne mysql_query("select * from ziyaret"); 
$toplamziyaret  mysql_num_rows($toplamne); 
echo 
$toplamziyaret;             
#---Toplam Tekil KaÃĤ KiÃ…Ÿi GirmiÃ…Ÿ--------------------------------------------------------------             
            
echo "</font></td> 
        </tr>                         
        <tr> 
            <td width='16' align='center' height='20'> 
            <img border='0' src='img/ip.gif' width='16' height='16'></td> 
            <td width='142' colspan='2' height='20'> 
            <font face='Tahoma' style='font-size: 8pt'>IP Adresiniz: </font> 
            <font face='Tahoma' style='font-size: 9pt'> [ </font> 
            <font face='Tahoma' style='font-size: 9pt' color='#FF0000'> 
$ipsi </font> 
            <font face='Tahoma' style='font-size: 9pt'> ] </font></td> 
        </tr>                         
    </table> 
</div>"

 &
#8203;