Benzer sorunlarda öncelikle temiz bir ön yükleme yapıp sorunu gözlemlemek yerinde olur.