Merhaba, entegra bilişim kullanıyorum, ürünleri güncellemek istediğimde ,aldığım hata mesajı şudur, ne anlama geliyor, ve çözümü nedir? Yardımlarınızı rica ederim."System.Net.WebException: Temel alınan bağlantı kapatıldı: Gönderme işleminde beklenmeyen hata oluştu. ---> System.IO.IOException: Taşıma akışından beklenmeyen Dosya Sonu veya 0 bayt alındı. konum: System.Net.FixedSizeReader.ReadPacket(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 count)
konum: System.Net.Security.SslState.StartReadFrame(Byte[] buffer, Int32 readBytes, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
konum: System.Net.Security.SslState.StartReceiveBlob(Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
konum: System.Net.Security.SslState.StartSendBlob(Byte[] incoming, Int32 count, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
konum: System.Net.Security.SslState.ForceAuthentication(B oolean receiveFirst, Byte[] buffer, AsyncProtocolRequest asyncRequest)
konum: System.Net.Security.SslState.ProcessAuthentication (LazyAsyncResult lazyResult)
konum: System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionCon text executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean ignoreSyncCtx)
konum: System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionCon text executionContext, ContextCallback callback, Object state)
konum: System.Net.TlsStream.ProcessAuthentication(LazyAsy ncResult result)
konum: System.Net.TlsStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
konum: System.Net.PooledStream.Write(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
konum: System.Net.ConnectStream.WriteHeaders(Boolean async)
--- İç özel durum yığını izlemesinin sonu ---
konum: System.Web.Services.Protocols.WebClientProtocol.Ge tWebResponse(WebRequest request)
konum: System.Web.Services.Protocols.HttpWebClientProtoco l.GetWebResponse(WebRequest request)
konum: System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtoc ol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
konum: GittiGidiyorX.Product.IndividualProductServiceServ ice.insertProductWithNewCargoDetail(String apiKey, String sign, Int64 time, String itemId, productType product, Boolean forceToSpecEntry, Boolean nextDateOption, String lang)
konum: entegra.gg.insertProductWithNewCargoDetail(String itemId, productType product, Boolean forceToSpecEntry, Boolean nextDateOption)
konum: entegra.gg.sync_product()"