Mutemetlik Hizmetleri
Ancak, kamu kurumlarında, özellikle Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlere ödenen ek ders ücretleriyle,
diğer kurumlarda harcırah ödemeleri, mesai ödemeleri veya buna benzer şahıs ödemeleri hala mutemetler
aracılığı ile yapılabilmektedir.
Ncs. Net Computer, 1990 yılından beri okullara ve kamu kurumlarına maaş bordrosu basım hizmeti vermektedir.
Geliştirmiş olduğu Memur ve İşçi Bordrosu program paketi ile okullara ve kamu kurumlarına bordro basım,
bilgi işlem hizmetleri ve Mutemetlik Hizmetleri vermektedir.
www.mutemetlikhizmetleri.com