Tüketici karasal olmayan ağlarda (non-terrestrial networks) hangi maksimum indirme hızını görmeyi beklersiniz? *


56 kilobits per second
1.54 megabits per second
5 to 15 megabits per second
100 megabits per second