Hangi dijital ağ türü düz eski telefon hatlarını kullanıyor ve DSL'in öncüsü müydü? *

  1. Cable modem
  2. Ethernet
  3. ISDN
  4. Bluetooth