1-klavyeden girilen pozitif bir tam sayının iki sayının kareleri toplamı şeklinde yazılıp yazılmayacağını gösteren algoritma ve akış şeması

2-Klavyeden X ve Y sayıları girilecektir. X ve Y sayılarının bölme işlemi sonuçlarını, bölme işlemi
operatörü (/, ÷) kullanmadan hesaplayan ve sonucu ekrana yazdıran programın algoritmasını ve akış
şemasını hazırlayınız.


3-Klavyeden girilen bir N sayısının faktöriyelini hesaplayıp işlem sonucunu ekrana yazdıran programın
algoritmasını hazırlayıp akış diyagramını oluşturunuz.