4 sonuçtan 1 - 4 arası sonuçlar
 1. #1

  Varsayılan Renk Bilimi

  RENK BİLİMİ
  Anlamları
  Rengin tanımını bir noktada,ışığın herhangibi bir görüntüsü olarak niteleyebiliriz. Renk bilimini, bilim olarak kabul etmeyen bazı kişiler buna basit bir mantıkla bakarlar. Aslına bakılırsa renkler,kutsal ve ulvi zekanın, hayatın, yaşamın, geleceğin bir ifade ediliş durumudur. Çin ve Mısırda renk kaimcilerinin, insanın yedi katlı doğası ile bir bütün olduğu, güneş ışığı tayflandığında, yedi ayrı rengin doğuşu arasındaki bağlantıyı, renklerin önce, insanlar için var olduklarını doğrulamaktır. Kendi özünde bir biçim olan,renk bilim sisteminin, meydana geliş sebebi budur.

  Günümüzde,doktorlar ve bilim adamları hastalıkları daha sonuç alıcı bir biçimde tedavi etmek için,doğadaki gizli ve gizemli konulara dikkat çekici bir biçimde önem vermektedirler.Renk bilimi üç sistemden oluşur.

  1.Psikolojik Sistemde: Beynimizde uyanan bir duyumdur.
  2.Fizyolojik Sistemde: Birçok ışık çeşitlerinin, göz retinası üzerinde,sinirler vasıtası ile oluşabilen fizyolojik hareketlerdir.
  3.Fiziksel Sistemde: Işıkla,spektrumla,ölçülerle ve rakamlarla belirtilen bir oluşumdur.
  Yaşamımızda,her an renklerle birlikteyiz.Ve de onlardan etkilenmememiz mümkün değildir.
  Renklerin Güç ve Potansiyelleri
  Renk ailesi yaşamımızda, güçlü ve etken bir biçimde yerini almıştır. Açık mavi bir görüntü, hepimize huzur, güven, memnuniyet verirken, kara bulutlarla kaplı, koyu, sisli bir gökyüzü içimizi karartıp, stresli ve karmaşık bir ruh hali yaşatabilir.
  Güneşin güzel ışığı bizlere sevinçli,mutlu anlar yaşatırken, yılın her mevsimi bize değişik bir duyguyu yaşatır. Gece gökyüzünde dolunay gördüğümüzde bazılarımız heyecanlı anlar yaşarken,bazılarımız olumsuz duygulara kapılabilir. Renk terapide,vücuda enerji kazandırmak için kırmızı astral bedene denge ve ahenk vermek için yeşil, potasyum sodyum arasındaki dengeyi yeniden kurmak için menekşe rengi tercih edilir.

  Kırmızı: Sağlık, Kuvvet, Dinçlik, Seksüalite, Tehlike
  Genel anlamda: Sağlığı muhafaza etme, güç, fiziksel enerji, dinçlik, seksüel tutku, şehvet, tehlike ve cesareti temsil eder. Ateş elementinin rengidir. Kanla, dolayısı ile hayat ve ölümle, doğumla, volkanlar ve yoğun duygularla bağlantılıdır. İlkel kabilelerde kırmızı kutsal varlıklarla ve en üst sosyal sınıflarla bağlantılı kutsal renktir.

  Kişilik: Kırmızı insanlar çok aktif, dinamik ve hayati enerji taşıyan kişilerdir. Fiziksel anlamda dinç ve kuvvetlidirler, sağlıklarını kolay kaybetmezler. Meydan okunmayı sever ve hayatı hızlı yaşarlar, tutkulu ve cesurdurlar. Duygularını yansıtırlar ve irade güçü gösterirler ancak aynı zamanda hiper aktivite kızgınlık ve öfke taşırlar.

  Turuncu: Teşvik, Yaratıcılık, Cazibe, Uyum Yeteneği
  Genel anlamda: Cesaretlendirme,konsantre olma kabiliyetini güçlendirme
  dikkat çekme, uyum yeteneği, stimülasyon ve teşvik etme yeteneğini temsil eder.

  Kişilik: Turuncu insanlar aktivite ve düşünceyi birleştirirler. Yaratıcı, zeki ve ayrıca artistiktirler. Uyum yetenekleri ve konsantre alabilme kabiliyetleri sayesinde yaptıkları işte başarılı olurlar. Güç, pozitiflik, hırs ve macera duygusu taşırlar. Bu özellikleri ile etrafındakileri çekerler ve cesaretlendirirler. Koyu turuncu kişilikler yorgunluk, depresyon ve gerilim yaşarlar.  Pembe: Aşk, Dostluk, Acıma, Cömert Duygular, Gevşeme
  Genel anlamda: Kırmızının yoğunluğunun hafifletilmiş halidir. Hassas duyguları ve duygu karışımlarını, rahatlama ve gevşemeyi, ahlak ve şeref duygularını, genel başarıyı temsil eder.

  Kişilik: Pembe insanlar,kötülüklere karşı direnen ve üstesinden gelebilen kişilerdir. Ahlak ve şeref duyguları gelişmiştir. Aşk ilişkilerinde çok duygusaldırlar. Stres altında dahi gevşemeyi bildiklerinden ve kin duygusunu asla taşımadıklarından genelde başarılı olurlar. Çevrelerindeki insanlara karşı duygularında cömerttirler ve ruhani iyileştirme özelliğine sahiptirler.

  Sarı: Çekicilik, Hareket, Bilgi, Neşe, Konfor
  Genel anlamda: Sarı hava elementinin rengidir. Güneşi, hububatı ve düşünce gücünü temsil eder. Akıl, hareket, seyahat, iletişim, kehanette bulunma ve güveni temsil eder.

  Kişilik: Sarı insanlar, zeka ve akıl yolu ile elde ettikleri bilgiyi çevrelerine aktarırlar ve ikna yeteneğine sahiptirler. Neşeli ve kıskanç kişilerdir. Mükemmel bir analitik zihne sahiptirler ve olayların çözülmesinde güvenilir
  kişilerdir. Kehanette bulunabilirler. Hareketlidirler ve seyahati severler. Ancak koyu sarılar patronluk taslayabilir, kontrol arzusu ve egoizm gösterebilirler.

  Siyah: Karşı Durma, İnkar, Yok Etme
  Genel anlamda: Evren ve uzay boşluğunu temsil eder, siyah renklerin yokluğudur. Bazı kültürlerde bilgeliği temsil eder. Siyah şeytani bir renk değildir. Negatif anlamda şaşkınlık, karışıklık, üzüntü, kayıp ve yas tutma anlamları taşıyabilir.

  Kişilik: Siyah insanlar olayları kendi süzgeçlerinden geçirip değerlendirirler ve sistemlere uymayan şeylere karşı büyük direnç gösterirler. Bu sessiz bir karşı koymadır, büyük reaksiyonlardan önce gizli inatçılık güderler. İnandıkları şeyler için sonuna kadar uğraşır ve asla yılmazlar, ancak ifadelerinde hep bir parça yakınma, hüzünlenme ve hayıflanma saklıdır.

  Kahverengi: Yoğunlaşma, Telapati, Büyü, Şüphe, Hayvanlar
  Genel anlamda: Kahverengi ,yeryüzü,toprak ve bir anlamda da dünyanın bereketliliğini temsil eder. Ev hayvanları, hayvanlarla da bağlantılıdırlar. Kayıp eşyaların büyü yolu ile bulunmasında, telepati ve tanıdıkların korunmasını temsil eder. Negatif anlamda kararsızlık, şüphe, enerji emmeye kadar anlamlar ifade edebilir.

  Kişilik: Kahverengi insanlar tanıdıklarına çok bağlıdırlar ve onları korumaya çalışırlar. Ev hayvanlarını sever ve bakarlar. Telepati özellikleri vardır. Koyu kahverengi kişiliklerde aşırı şüphe ve her konuda kararsızlık görülür ve genelde eneji tüketirler.

  Yeşil: Para, Şans, Hırs, Tutku, Kıskançlık, Büyüme
  Genel anlamda: Parayı şansı, finansal alanda başarı, bereketliliği, hasadı ve iş birliğini temsil eder. Yeşil toprak elementinin rengidir ve gezegenimizin bereket ve verimliliğinin yanısıra hayatın kendisini temsil eder.

  Kişilik: Dengeli ve oturmuş,tabiatla barışık ve bağlantılı bir kişiliği temsil eder. İş ortamlarında grup çalışmalarına yatkındırlar, hırslıdırlar ve parasal anlamda şansları yüksektir. Hayırsever ve iyileştirme gücüne sahiptirler. Biraz kıskançtırlar. Koyu yeşil kişilikler uyumsuzluk, aşırı kıskançlık ve aşırı tutku gösterebilirler.

  Mavi: Barış, Sabır, Onur, Sadakat, Akıl Gerçek, Mutluluk
  Genel anlamda: Su elementinin rengidir. Okyanus, uyku, alacakaranlık ve gökyüzünü sembolize eder. Açık mavi anlayış, sağlık, barış, mutluluk, ruhani uyanıklılık ve sabrı temsil ederken, koyu mavi depresyon, aksilik, talihsizlik ve düşüncesizce hareketi temsil eder.

  Kişilik: Mavi insanlar, iç huzuru ve dengesi yerine sakin, içten, samimi, onurlu ve anlayışlıdır. İnançlı ve derin duygulara sahiptirler, algılama güçleri keskindir. Sevdiklerine sadık ve inançlarına bağlıdırlar. Koyu mavi kişilikler içine kapanık, korku, endişe ve ihtiyatlı olma ihtiyacı hissederler, çok değişken tepkisel, depresif ve boyun eğici davranabilirler.
  RENKLERİN HAYATIMIZDAKİ PSİKOLOJİK ETKİLERİ
  RENK NEDİR?
  Günlük yaşantımızda hepimiz renklerden etkileniriz. Fakat acaba renk nedir? Sözlükte bulabileceğimiz en kısa tanıma göre, renk ışığın bir vasfıdır. Başka bir değişle, renk bir ışık frekansının belli bir orandaki yoğunlaşması sonucunda ortaya çıkar.
  Çok eski zamanlardan kalma el yazmaları, Hindistan ,Çin ve Mısır’daki şifacı rahiplerin İnsanın yedi katlı doğası ve güneş tayfının yedili bölümlenmesi arasındaki bağlantıyı temel almış kendi içinde bir bütünlüğü olan renk bilimi sistemleri olduğunu göstermektedir.

  IŞIK KAVRAMI
  Renklerin gizemli dünyası hakkındaki sorulara kesin bir cevap verebilmek için ışık kavramını incelememiz gerekir. Işık en basit tanımıyla,şekli ve rengi oluşturan bir tür elektromanyetik enerjidir.
  Güneş tarafından çeşitli dalga boylarında üretilen bu enerji nesnelerden yansıyıp gözümüz tarafından algılandığında ışığı görmüş oluruz. Düşük frekanstaki ışık kırmızı ,yüksek frekanstaki ışık dalgaları ise mor renk tanımlanırlar. Renk, ışığın ayrılmaz bir parçasıdır.

  Renkleri üç temel gruba ayırabiliriz:
  Birinci Grup : Kırmızı,sarı ve mavi renktir,bunlar ana renk grubudur.
  İkinci Grup : Ana renklerin kombinasyonundan meydana gelmektedir.
  Üçüncü Grup : Birinci ve ikinci grupların kombinasyonundan meydana gelmektedir.

  TAMAMLAYICI RENKLER
  Her rengin tamamlayıcı bir rengi vardır bunlar:
  Kırmızı - Mavi
  Turuncu - Menekşe
  Sarı – Menekşe
  Yeşil – Galibarda
  Mavi – Kırmızı
  Çivit mavisi – Turuncu
  Menekşe – Sarıdır.

  Vücut için gerekli olan “enerji ilaçları”nın en etkili olanları : sesler, aromalar, çiçekler ve bitkiler, kristaller, doğal taşlar, pozitif düşünceler ve tabi ki renklerdir.

  AURA’NIN BİLİMSEL TARİHİ
  John White,”Future Scipnce” adlı kitabında bize 97 ayrı isim altında aura olayına değinen,97 farklı kültürün listesini sunar.500 yıl M.Ö. Pisagor ve arkadaşları iyileştirici özelliği olan bir ışıktan bahsederler.XII.yy başlarında Boirac ve Liebeault adlı araştırmacılar,insanda başka insanlarla uzaktan iletişim kurmayı sağlayan bir enerjinin varlığını keşfettiler.Orta çağda bu enerjiye “Illiastre” adını verdi ve onun madde, güç ve yaşamsal güçten oluştuğunu ileri sürdü.Daha önce gizemli ve büyücülükle ilgiliymiş gibi algılanan bu olay şimdi bilim dünyasında yerini almaya başladı.En son geçtiğimiz yıllarda, Stanford Üniversitesi’nde ünlü bir fizikçi olan Dr. William Tiller insan bedeninin çevreden aldığı enerji ve verilere göre nasıl geliştiğine dair bilimsel modelinde çakralarada yer vermiştir.Dr.Tiller, eterik bedeni “negatif uzay- zaman koordinatı bedeni” olarak tanımlamaktadır.

  TIBBİ ARAŞTIRMALAR
  1900 yılından beri bir çok doktor aura alayıyla ve onun insan vücudu üzerindeki etkileriyle ilgilendi.1911’de Dr. Willam Kilner sonrası Dr. George De La Warr, Dr. Ruth Brawn hastaların teşhisinde auradan faydalanmışlar ve buna “Radyonik sistem” demişlerdir.
  AURA’NIN RENKLERİ
  Aura’nın değişik renkleri, bireyin duygularında çeşitliliğe yol açar:
  Koyu kırmızı kızgınlık duygusunu gösterir , parlak bir kırmızı canlı bir yaşam gücünü temsil eder.
  Korku beyazımsı bir griyle temsil olunur. ”Korkudan kireç gibi olmak” deyimi örnek olarak gösterilebilir.
  Kıskançlık , kirli bir yeşille kendini gösterir.
  Üzüntü , koyu bir griyle belirginleşir.Yine bunada “başının çevresinde kara bulutlar dolaşıyor” deyimi örnek gösterilebilir.
  Sinirlilik ve tedirginlikte,koyu kırmızı ile belirlenir.
  Normal bir aura, kolay anlaşılır bir frekans olan maviye çalan erguvan rengindedir.

  AURADAN YAYILAN RENKLERİN ANLAMLARI
  - Sarı , zihinsel kaliteyi yansıtır.
  - Yeşil, kişinin yatıştırıcı iyileştirici bir enerji ile donatılmış olduğunu gösterir.
  - Mavi, öğretici renktir ve büyük bir hassaslığa işaret eder.
  - Erguvan rengi , derin bir ruhsal bütünlüğe işaret eder.
  - Beyaz renk doğruluğu temsil eder.
  - Altın rengi ,Tanrı’yla bağlantıyı gösterir.
  - Gümüş rengi , kolay iletişim kurabilmeye işaret eder.
  - Kestane rengi , bireyin üstlendiği görevi yerine getirmesiyle ilgilidir.
  - Siyah renk , hırsı veya ışık eksikliğini belirtir.
  RENKLERİN TEDAVİ EDİCİ ÖZELLİKLERİ
  KIRMIZI RENK
  Kırmızı, hayat enerjisinin rengidir. Kan dolaşımına ve kansızlık hastalıklarına yardımcı olur. Kırmızı rengin fiziki etkileri özellikle şunlardır:
  - Soğuk algınlığı
  - Bronşit
  - Titreme ve soğuk hissi
  - Kansızlık
  - Denge bozukluğu
  - Soğuktan meydana gelen romatizma ağrıları ve birinci şakrada olan bozukluklara faydalıdır.
  Kırmızı renk tansiyon hastalarına sinirli ve histerik rahatsızlıklarda şiddetli ateşi olan kimselerde uygulanmaz.

  TURUNCU RENK
  Turuncu güç veren renktir. Yorgunluğa ,halsizliğe ,uykusuzluğa ,korkuya, depresyona karşı etkilidir ve eterik bedenimizi takviye eder. Bunlardan başka astım , bronşit ,anne sütünün çoğalmasına ,bağırsaklara , özellikle kabızlığa çok iyi gelir. Herkes bu rengi kullanabilir.

  SARI RENK
  Sarı renk konsantrasyon rengidir. Mide bozukluklarına ,diabete ,kabızlığa böbreklere , gazlara ,karaciğer zayıflığına , baş ağrıları ve migrende etkilidir. Aynı zamanda sindirim sistemini güçlendirir ve güneş sinir ağı şakrasını dengeler.
  Bu renkten, aşırı kalp atışı olanlar ruhi anksitesi olanlar , alkolikler ve ödem olan hastalar faydalanamaz.

  YEŞİL RENK
  Bu renk klorofil ve karbon rengidir. Hint geleneksel tıbbına göre , yeşil renk insanın eterik bedenindeki uyumsuzluklarını dengeler. Psikolojik problemlerin giderilmesinde çok önemli rolü vardır. Uykusuzluklara , aşırı heyecanlara bel ağrılarına ,yüksek tansiyona ,alkol bağımlılıklarından doğan asabiliklere , aynı zamanda mide , akciğer ,rahim , göğüs ve kalın bağırsak kanserindeki ilerlemeleri durdurur ve ağrılarını sakinleştirir. Bu renk uzun zaman kullanılmamalıdır.

  MAVİ RENK
  Vücudun savunma sisteminin gücünü arttırır ve bütün hastalıklarda şifa verici özelliği vardır. Bu renk sinir sistemini sakinleştirir. Bedenin hararetini azaltır ve algılamayı çoğaltır. Baş ağrılarında , sinirsel öksürüklerde ,boğaz ağrılarında ,astımda ,guatrda ,diş ağrılarında , deri rahatsızlıklarında ve uykusuzlukta etkilidir. Soğuk algınlıklarında ,cinsel isteksizliklerde ve felçte yasaktır. Bu rengin uzun kullanımları kabızlığa ve yorgunluğa sebep olabilir.

  CİVİT MAVİ ( LACİVERT )
  Bu renk, aktif renktir ve anestezi etkisi vardır. Diş ağrılarında , yüz kaslarındaki ağrılarda ,sinüzitteki ağrılarda ,siyatik ve romatizma ,kulak ve göz problemlerinde etkilidir. Bu renk 5 duyuyu tahrik etme gücüne sahiptir.

  MOR YADA MENEKŞE
  Mor rengi, sinir sistemine ,halsizlik ,psikolojik ve duygusal yorgunluklarda en uygun renktir. Kalbi sakinleştirir, kanı temizler. Aynı zamanda korkunun ve kaygının azalmasında önemli etkisi vardır. Bu renk katarak, siyatik ağrıları menenjit, sinirsel baş ağrıları, mesane rahatsızlıkları, epilepsi (sara ), saç dökülmesinde, kuru öksürüklerde ve astımda etkilidir.


  RENKLERİN ANLAMLARI
  Ağaçların, çiçeklerin, denizlerin ve gökyüzünün renksiz olabileceğini hiç düşündünüz mü? Yaşamın anlamı olur muydu böyle bir güzellikten mahrum olsaydık. Renkler biz canlıların kendimizi ve çevremizi tanımamız için çok önemlidir. Yaşamın anlamı, güzelliği ve keyfidir. Üzerimizdeki etkileri ise tartışılmaz. Tartışılmayan etkileri içinde barındıran renklerin herbirinin de ayrı anlamı ve özelliği vardır. Gelin bir kaç rengin özelliklerine birlikte şöyle bir bakalım.

  MAVİ
  Gökyüzü ve denizin rengidir. Huzuru ve sakinliği temsil eder. Mutluluğun ve sakinliğin rengide diyebiliriz. Özellikle açık mavi tonları kişinin ev ve iş ortamında kullanılan renktir. Mavinin kan akışını hızlandırdığına inanıldığından, nazar boncuğu da mavidir.

  KIRMIZI
  Mutluluğu temsil eder ve iştah açar. Hiç bir renk kırmızı kadar dikkat çekmez. İnsanlar üzerinde canlandırıcı, kışkırtıcı ve heyecan verici bir etki yaratır. Tansiyonu yükseltir, kan akışını hızlandırır. Aşkın ve arzunun rengidir.

  PEMBE
  Uyum, neşe, şirinliğin ve sevginin simgesidir. İnsanları rahat hissettiren ve dinlendiren bir renktir. Özellikle bebek ve kız çocuklarının rengidir.

  SARI
  Mutluluğu ve geçiciliği temsil eder. Sarı güneşin rengi olduğu için günlük hayata hakim olan renktir. Özellikle açık sarı kişiye huzur verir. Sarı ayrıca hüzün ve özlemin rengidir. Dikkat çekiciliği ve geçiciliği temsil eder. Bu yüzden dünyadaki taksiler sarı rengi kullanır.


  YEŞİL
  Doğanın ve baharın rengidir. İnsanlar üzerindeki etkisi tartışılmaz. Güven ve huzur verir, yaratıcılığı körükler.

  LACİVERT
  Sonsuzluğu ve otoriteyi temsil eder. İş adamlarının sıkça tercih ettiği bir renktir. Lacivert giyen kişiler kendilerini daha çok karizmatik hissederler. Kozmik renk olarak kabul edilen lacivert sonsuzluğu, otoriteyi simgeler. Bu yüzden, firmaların bir çoğu logo olarak lacivert rengi kullanır.

  KAHVERENGİ
  Gerçekçiliğin, plan ve sistemin rengidir. İnsanlar üzerinde canlılık, hareketlilik etkisi bırakır. Kahverengi toprağın rengidir. İnsanların hareketlerini hızlandırır. Kahverengi olan yerlerde uzun süre oturmak güçtür. Hareketliliği artırdığı için özellikle fast-food restaurantlarda bu renk fazla kullanılır.

  BEYAZ
  İstikrarı, devamlılığı ve temizliği simgeler. Nazik, yumuşak, alçak gönüllü ve asil bir renktir. Hastanelerde ve spor giysilerde beyaz renk tercih edilir. Ayrıca, beyaz masumiyetin ve saflığın da sembolüdür.

  SİYAH
  Gücü, haşmeti ve tutkuyu simgeler. Daha çok yası, matemi anlatır. Karamsarlığı çağrıştırır.

  MOR
  Eskiden beri ihtişam ve lüksün son basamağı olarak düşünülür. Tarih, yüksek sınıfların, saray mensuplarının daima morla bezendiklerini kaydeder. Nevrotik duyguları açığa çıkardığından, bilinçaltı insanları korkuttuğu saptanmıştır.

  RENKLER
  Renkler hayatımızın parcası. Renkler olmasaydı hayat çekilmez olurdu herhalde... Peki renklerin hayatımızı nasıl etkilediğini biliyor musunuz?

  Renk seçiminin kimi zaman karakterimizi yansıttığından ya da seçtiğimiz rengin bize olumlu ve olumsuz etkileri olduğundan haberiniz var mı?

  KIRMIZI : İştah açar. O yüzden dünyadaki gıda firmalarının çoğu logosunda kırmızıyı kullanır. Kırmızı tansiyonu yükseltir, kan akışını hızlandırır. Yanlış bir inanış vardır, boğaların kırmızıya saldırdığı sanılır. Oysa boğalar renk körüdür. Kırmızıya değil kendilerine sallanan koyu renkli beze saldırır.
  YEŞiL : Güven veren renktir. O yüzden bankaların logolarında hakim renktir. Yatak odası için rahatlatıcıdır. Yeşil yaratıcılığı körükler. Bu yüzden büyük lokanta mutfaklarında yeşil tercih edilir. Hastanelerde de yeşil rahatlatıcı özelliği nedeniyle kullanılır. Yeşil alanda insanların daha az mide rahatsızlığı çektiği saptanmıştır.
  SiYAH : Gücü ve tutkuyu temsil eder. Bizde ve batıda siyah matemi temsil eder, oysa Japonya'da siyah mutluluktur. Siyah fonda kullanılırsa karamsarlığı çağrıştırır. Einstein konsantre olabilmek için perdeleri siyah, gün ışığı olmayan odaları tercih ederdi.
  MAVi : Sakinlik simgesi. Araplar mavinin kan akışını yavaşlattığına inanır, nazar boncuğu o yüzden mavidir. Batıda intiharları azaltmak için köprü ayaklarını maviye boyarlar. Duvarları mavi olan okullarda çocukların daha az yaramazlık yaptığı saptanmıştır.
  LACiVERT : Kozmik renk olarak kabul edilir, sonsuzluğu, otoriteyi, verimliliği simgeler. O yüzden dünyadaki firmaların yarıdan fazlası logolarında maviyi kullanır. Hilton logosunu laciverte çevirirken insanların kafasında büyük kuruluş imajı yaratmak istedi.
  MOR : Nevrotik duyguları açığa çıkardığından, insanları bilinçaltının korkuttuğu saptanmıştır. İntihar edenlerin beğendiği renktir.
  PEMBE : Rahat hissettiren renk. Bu yüzden bazı büyük mağazalar tezgahtarlarına pembe üniforma giydirir ki, müşteriler kendilerini rahat hissetsin diye. Pembe çocuk rengidir aynı zamanda.
  SARI : Geçiciliğin ve dikkat çekiciliğin sembolü. O yüzden dünyada taksiler sarıdır, geçici olduğu bilinsin ve dikkat çeksin diye. Araba kiralama şirketleri de sarıyı kullanır, çünkü müşterilerine aldığınız şey geçicidir lütfen geri getirin demek isterler. Sarı rengi bu özelliğinden dolayı bankalar kullanmak istemez, cünkü paranın geçici değil kalıcı olmasını isterler.

  BEYAZ: İstikrarı, devamlılığı, temizliği simgeler. Politikacılar beyazı pek severler, çünkü temiz, dürüst izlenimi vermek isterlerde ondan dolayı...

  KAHVERENGi : İnsanin hareketlerini hızlandırıyor. Kansas Üniversitesi Sanat Üniversitesi'nde bir deney için bilgisayar yardımıyla duvarların rengi değiştirilebilir hale getirilmiş. Fonda beyaz kullanıldığında insanlar sergide yavaş hareket etmiş. Fon kahverengiye döndüğünde ise insanlar daha hızlı hareket etmişler, müzede daha çok yeri daha az zamanda gezmişler. Kahverengi insanı hızlandırıyor, bu yüzden fastfood restoranları iç mekanda kahverengi kullanıyor. Kahverengi toprak rengi, bu yüzden kıyafetlerde pek tercih edilmez, çünkü kahverengi giyen insanlar kalabalıkta dikkat çekmiyor.


  Renklerin Anlamları

  Kırmızı: Kalıcı olmayan, vurup kaçıcı bir enerji gücü. Olumlu alanda sevgi, coşku, kendinden eminlik, güç aşk ve cinsellik getiriyor. Olumsuz olduğu zamanlarda da (az veya çok kullanımı) saldırganlık ve kabalığı ifade ediyor.

  Turuncu: 1.derecede duygusallığı getiriyor. Yapıcılık ve neşecilik aktarıyor. Olumsuz yönü çaresizlik yalnızlık, mutsuzluk ve bıkkınlık.

  Sarı: Entellektüaizm, yöneticilik, üst mantık ve zeka, hırs ve iddiayı belirtiyor. Olumsuz yönleri stres halleri ve sinirlilik.

  Yeşil: Denge, huzur, güven, istikrarı temsil ediyor. Olumsuz yönünde az kullanıldığı zaman içe kapanıklık, çok aşırı kullanınca olunca hegemonya ve yöneticilik getirir.

  Mavi: Enginlik, sonsuzluk, ulaşılmazlık, caydırıcılık, tedavi edicilik anlamını taşır. Olumsuz yönü dejenerasyon ve başıboşluk.

  Çivit Mavi: İkili ilişkilerde beceri, iyi iletişim, doğruluk ve dürüstlük ortaya koyarken olumsuz yönünde başarısızlık, elatılan işten randımanın alınmaması, başladığı işi bitirmeden bıkıp başka bir konuya sıçrama.

  Mor: Bilgelik, kutsalllık, ulvilik, olumsuz yönünde hayalcilik, uçukluk, çok ileri giderse olumsuz olarak uyuşturucu gibi bazı şeylere alışkanlık.

 2. #2

  Varsayılan

  çok uzun ama grafikle ve web tasarımla ilgilenen arkadaşların ilgisini çekeceğini umuyorum ...

 3. #3
  Katılım Tarihi
  2003
  Yer
  Eskişehir
  Mesaj
  2.784

  Varsayılan

  bu yazının kaynağını sorabilir miyim ?

 4. #4

  Varsayılan

  bilmiyorum bende bizim hocadan aldım . kaynak belirtmemiz şartsa silin gitsin.

Benzer Başlıklar

 1. vcd de renk ayarı
  ersanyr tarafından Yazılım forumunda
  Yanıt: 2
  Son Mesaj: 24.09.2010, 18:13
 2. PCloji.NeT Bir Bilgisayar Bilimi
  omerdurmus tarafından Web İnceleme forumunda
  Yanıt: 1
  Son Mesaj: 25.01.2008, 01:56
 3. Renk Paleti, Renk Şifresini çözdünüz mü ?
  yusufdemirkoparan tarafından Web ve Grafik Tasarımı forumunda
  Yanıt: 0
  Son Mesaj: 02.12.2006, 20:56
 4. Yanıt: 4
  Son Mesaj: 10.01.2005, 19:51
 5. Ne renk olsun
  SeboCLUB tarafından Web ve Grafik Tasarımı forumunda
  Yanıt: 5
  Son Mesaj: 22.01.2004, 13:46

Gönderim İzinleri

 • Yeni başlık açamazsınız
 • Yanıt yazamazsınız
 • Eklenti gönderemezsiniz
 • Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
 •