Akademisyenler ve bilişim profesyonelleri ECIS 2016’da buluşuyor

Akademisyenler ve bilişim profesyonelleri ECIS 2016’da buluşuyor

Avrupa’nın en prestijli bilişim sistemleri konferanslarından 24th European Conference on Information Systems (ECIS) 12-15 Haziran 2016’da İstanbul’da, Boğaziçi Üniversitesi’nde yapılacak. ECIS aynı zamanda 100 ülkeden 4000’den fazla araştırmacının üyesi olduğu Association of Information Systems’ın (AIS) da dünyada tanıdığı az sayıda konferanstan birisi. 24 yıldır düzenli olarak Avrupa’nın çoğunlukla AB ülkelerinde tekrarlanan ECIS, Türkiye’de ilk kez organize edilecek.

40’tan fazla ülkeden gelen 270 akademik çalışmanın sunulacağı, 500 katılımcının bulunacağı konferansta sunumlar ve sosyal aktivitelerde bir araya gelen akademisyen ve profesyoneller geleceğe yön verecek tartışmalar yapacaklar.

13 Haziran’da akademik konferansın açılışını Maersk Group, Siemens, SAP, Allianz and B&O’nun Yönetim Kurulu Üyesi Jim Hagemann Snabe “Endüstri 4.0 çağında dijital dönüşüm” başlıklı anahtar konuşmasıyla yapacak. Konferans süresince bilişimin iş yaşamındaki yerini kapsayan 32 ana başlık altında paralel ve poster sunumlar, yazılım prototip sunumları ve paneller olacak. Bunların başlıcaları:  Bilişim sistemleri (BS) teorileri, büyük veri analizi, süreç yönetimi, bulut bilişim, inovatif dijital tasarım, dijital sağlık, dijital medya yönetimi, BS işgücü yönetimi, BS ekonomik değeri, insan-bilgisayar etkileşimi, BS geliştirme, BS adaptasyonu, BS yönetimi, bilgi yönetimi, kurumsal kaynak planlaması sistemleri, sosyal medya yönetimi, dijital sürdürülebilirlik, bilişim teknolojileri inovasyon ve tasarım.

Konferansın son gününde (15 Haziran 2016 Çarşamba) ECIS 2016 CIO Sempozyum yapılacak. Bilişim sistemleri alanındaki akademik araştırmaların ve profesyonel tecrübenin birlikte ele alınmasıyla ortaya çıkan sinerji ile araştırmalara yeni yönler belirlenecek, bilişimle elde edilecek rekabet avantajları tartışılacak. CIO Semozyumu’na bir günlük katılım mümkün.

ECIS 2016 CIO Sempozyumu’nun anahtar konuşmacısı Garanti Bankası Teknoloji, Operasyonel Servisler ve Merkezi Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hüsnü Erel olacak ve Türkiye’de dijital dönüşüm ve büyük veri kullanımı üzerinde konuşacak. Sempozyumun uluslararası anahtar konuşmacısı Almanya’nın enerji devi RWE’nin CIO’su Stefanie Kemp ise dijital inovasyon başarısı ile ilgili bir konuşma yapacak. Daha sonra dijital dönüşüm, büyük veri ve sosyal medya konularında yapılacak  panellerde Türkiye’den seçkin 13 CEO ve CIO yer alacak. Panellerde bilişimin rekabet avantajı oluşturacak kullanım şekilleri, karşılaşılan zorluklar, gelecek öngörüleri akademik moderatörlerle birlikte tartışılacak.

Günümüzde bilgi teknolojileri sayesinde üretilen inovatif ürün ve servisler, kurumlara teknolojik bir değişim ve büyüme olanağı sağlarken, bir yandan çeşitli riskler yaratmaktadır. Son araştırmalar dijital başarının sadece teknoloji kullanımıyla ilgili olmadığını, rekabet ve bilişim stratejilerinin uyumunun başarı için kritik bir anahtar niteliğinde olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla dijital stratejiler geliştirilirken sektör bazlı rekabet stratejisinin dikkate alınması gerekmektedir. Dijital dönüşüm panelinde yazılım, havayolları taşımacılık, perakende, internet teknoloji sektörlerindeki dev şirketlerden konuşmacılarla, nesnelerin interneti ve büyük veri üzerine kurulu Endüstri 4.0 çağında dijital dönüşüm tartışılacak, başarıyı etkileyen faktörlerle ilgili araştırma sonuçları paylaşılacaktır.

Araştırmalara bakıldığında stratejik uyumu yakalamış, dijital olgunluğa erişmiş işletmelerin sosyal, mobil, ileri analitik ve bulut sistemleri entegre edip kendi iş süreçlerine uyguladıkları görülmektedir.  Daha az olgunlaşmış şirketlerse bu teknolojileri kısa vadeli iş sorunlarını çözmek için kullanmaktadırlar. Buradan yola çıkılarak oluşturulan büyük veri panelinde verinin elde edilmesi, analizi, kullanım şekilleri, karar süreçlerine etkileri basın, sağlık, telekomünikasyon, bilişim altyapı ve yazılım, araştırma gibi farklı sektörlerde ele alınacaktır.

Sosyal medya panelinde ise sosyal medya müşterilerin değişen ihtiyaçlarını izlemede ve yönlendirmede büyük bir potansiyel olarak ele alınacak; reklamcılık pazarlama, finans gibi farklı sektörlerde sosyal medya verilerinin kullanımı, hukuksal sorunlar ve altyapı teknolojileri tartışılacaktır.

Bilişimin zirvesindeki akademisyen ve profesyoneller ECIS Istanbul’da bir araya geliyorlar. Bu heyecanı paylaşmak ve bu seçkin toplulukla buluşmak üzere Boğaziçi üniversitesi, iş dünyasını bu üç günlük konferansımıza veya 15 Haziran’da yapılacak ECIS-2016 CIO Sempozyumu’na davet ediyor.

Bilgi ve kayıt için: www.ecis2016.eu/cio

Yorum yazın