ASP.NET 4.0 ile web programcılığına giriş yapın

ASP.NET 4.0 ile web programcılığına giriş yapın

Seçkin Yayıncılık’tan çıkan ASP. NET 4.0 ile Web Programcılığının Temelleri kitabı, web programcılığına giriş yapmak isteyen Visual Basic programcılarını hedefliyor.

Kitabın bütün içeriği temel programcılık bilgisi olanlar için ilk okumada anlaşılacak yalınlıkta. Bu kitapta ASP.NET hakkında bilgi verilirken programlama dili olarak Visual Basic’in seçildiği için .NET uyumlu Visual Basic ile daha önce çalışmamış olanların bu kitabı okumaya başlamadan önce Visual Basic konulu kaynakları incelemeleri öneriliyor.

ASP.NET ve Web Programcılığı konusunda temel bilgileri sunmak amacıyla bu kitap hazırlanırken Visual Studio’nun 2010 ve .NET Framework 4.0 kullanıldı. Visual Studio 2008 ve .NET Framework 3.5 kullanarak ASP.NET siteleri geliştirmek isteyenler bu kitaptan yararlanabilirler.

 • Bütün IIS Sürümleri
 • ASP. NET Siteleri Hakkında Temel Bilgiler
 • JavaScript Dili
 • Page ve HttpApplication Sınıfı
 • Reguest ve Response Nesneleri
 • MasterPage ve Web.config Dosyaları
 • Session ve Cookie Nesneleri
 • ViewState Mekanizması ve PostBack İşlemi
 • Navigasyon İşlemleri
 • Dosya Yükleme ve İndirme İşlemleri
 • Resource Dosyaları ve Çoklu Dil Desteği
 • Hata Yakalama ve Hata Sayfaları
 • SQL Server Veritabanları
 • Temel Veritabanı İşlemleri
 • Repeater, Datalist, GridView ve DetailsView
 • Güvenlik Ayarları

Detaylı bilgi ve online satış için: www.seckin.com.tr

ASP. NET 4.0 İle Web Programcılığının Temelleri

Yorum yazın