C# dilini öğrenin

C# dilini öğrenin

Seçkin Yayıncılık’tan çıkan Örneklerle Algoritma ve C# Programlama kitabı, programlamaya yeni başlayanları da kapsayacak şekilde, programlama ile ilgilenen, günü-müzün tercih edilen ve yaygın olarak kullanılan programlama dillerinden biri olan C# dilini öğrenmek isteyen, Bilgisayar Programlama dersini alan tüm eğitim kurumları öğrencilerine yönelik sade ve anlaşılır bir dille yazılmış. Kitabı bitirdiğinizde, programlama mantığını ve C# programlama dilini öğrenebileceksiniz.

Kitap içerisinde temel kavramlar, algoritmalar, akış diyagramları, C# Konuları ve C# ile gerçekleş-tirilmiş örnekler yer almakta. Ayrıca C# diline ait komut ve ifadelerin daha iyi kavranabilmesi için programın kullanılışları uygulamalı olarak anlatılmış. Tüm konularda kolaydan zora doğru analiz edilerek çözülmüş örneklere ve konu içlerinde konuların daha iyi kavranabilmesi için çalışma sorularına ve 115’i çözümlü 168 örnek çalışmaya yer verilmiş. Örnek çalışmalar C# derleyicisi tarafından derlenmiş olup, ekran çıktılarına kitap içerisinde yer verilmiş.

Erhan Arı’nın kaleme aldığı eser, üniversitelerde okutulmakta olan temel seviyedeki “Temel Programlama, Algoritmalar” derslerine uygun olarak hazırlanmış olmasına rağmen, algoritmaları ve C# dilini kendi kendine öğrenmek isteyenlere de hitap etmekte.

 Algoritma ve C# Programlama

Kitapta Bulunan Konu Başlıkları

 • Akış Diyagramları
 • Değişkenler ve Veri Türleri
 • Tür Dönüşümleri
 • C# Programlama Dilinde Operatörler
 • Kontrol Deyimleri
 • Döngü Deyimleri
 • Metotlar
 • Programlama Hataları
 • Dosyalama İşlemleri
 • Veritabanı İşlemleri
 • C# Uygulama Örnekleri

Yorum yazın