Microsoft ekosistemi Türkiye’ye kazandırıyor

Microsoft ekosistemi Türkiye’ye kazandırıyor

ImageLider denetim ve araştırma kuruluşu IDC'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği "Ekonomik Etki" çalışmasının sonuçları açıklandı. Microsoft'un ve bilişim sektörünün dünya çapındaki ekonomik etkisini irdeleyen raporda, 82 ayrı ülkede yapılan kapsamlı inceleme ve araştırmalar sonucunda elde edilen çarpıcı bulgular kamuoyu ile paylaşılıyor.

Bilişim pazarının enine boyuna incelendiği çalışmada sektörün yarattığı istihdam, yeni iş sahalarının oluşmasındaki rolü, toplam bilişim harcamaları, ülkelerin ekonomilerine sağlanan vergi gelirleri ve hepsinden önemlisi bilişimin bireyler, kurumlar ve ülkeler cephesinde sağlayabileceği muazzam potansiyele dikkat çekiliyor. Rapora göre, küresel bilişim pazarında Microsoft bağlantılı istihdam ve ülke ekonomilerine sağlanan vergi gelirleri katlanarak büyüyor.

Türkiye Microsoft Ekosistemiyle Kazanıyor

IDC'nin hazırladığı "Ekonomik Etki" raporunu değerlendiren Microsoft Türkiye Genel Müdürü Çağlayan Arkan şunları söyledi:

"Dünyaya baktığımız zaman bilişim sektörünün donanım, yazılım ve hizmetler üçgeninde şekillendiğini söyleyebilirim. Gelişmiş ülkelerdeki bilişim sektörünün %50 hizmet , %30 yazılım ve %20 donanımdan oluştuğunu gözlemliyoruz. Türkiye'de ise donanımın payı % 70'e ulaşırken, yazılım ve hizmetlerin toplam payı % 30'da kalıyor. Halbuki, insan kaynağına olan ihtiyaç, yazılım ve hizmete yöneldikçe artıyor. IDC'nin gerçekleştirdiği çalışmada da gördüğümüz gibi AB ülkeleri başta olmak üzere hemen tüm gelişmiş ekonomilerde ciddi bir bilişim iş gücü açığı bulunuyor ve katlanarak büyüyor. Biz eğer genç nüfusumuzu doğru eğitebilirsek bu ihtiyaca cevap verebiliriz. Bunun için uzun vadeli eğitim politikalarının uygulanması gerekiyor. Ülkemizde bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması sürecini hızlandırarak sürdürmeliyiz."

Microsoft Türkiye, her 1 dolarlık gelire karşılık 20 dolar kazandırıyor

Çağlayan Arkan sözlerine şöyle devam etti: "Bugün 7 bin iş ortağımızdan oluşan kuvvetli bir ekosistemin içerisinde yol alıyoruz. IDC raporunun bulgularına göre toplam olarak da 99 bin kişinin Microsoft ile ilgili alanlarda istihdam edildiği ülkemizde, bilginin daha etkin kullanımı için iş ortaklarımızla birlikte çalışmalarımızda hız kesmeden devam ediyoruz. 2004 yılı IDC raporuna göre Microsoft Türkiye olarak ortaya çıkardığımız her 1 dolarlık gelir için iş ortaklarımızın kazancı 11 dolar olarak açıklanmıştı. Aynı oran, Orta Doğu bölgesi'nde 1'e 7,5 dolar olarak gerçekleşiyordu. Son raporun sonuçlarına göre, bugün kazandığımız her 1 Dolar karşılığında ekosistemimizde yer alan değerli iş ortaklarımız 20 Dolar gelir elde ediyorlar. Microsoft Türkiye olarak ekosistemimizle yakaladığımız bu ortak başarıdan gurur duyduk. Her zaman dile getirdiğimiz "iş ortaklarımızla birlikte gelişmek, birlikte büyümek" inancımızın bir kez daha doğrulanmasından memnunuz."

Türkiye Bilişimle Kalkınıyor

Toplam bilişim pazarı 5.5 milyar Amerikan Doları olan Türkiye'nin 2008 yılı sonunda 7 milyar dolarlık bir büyüklüğe erişeceği tahmin ediliyor. Sektörün istihdam cephesine bakıldığında ise Türkiye'de 147.761 kişinin bilişim profesyoneli olarak çalıştığı hesaplanıyor. Microsoft'un 7 bin iş ortağı ile oluşturduğu kuvvetli ekosistem sayesinde yaklaşık 99 bin kişinin Microsoft bağlantılı alanlarda istihdam edildiğine, raporda dikkat çekiliyor. Bu rakam toplam bilişim istihdamımızın %67'sini oluşturuyor.

Türkiye'nin de aralarında yer aldığı gelişmekte olan ülkelerde, 2007 yılı sonunda yaratılmış olan toplam vergi gelirinin 100 milyar Amerikan Doları'na erişeceği hesaplanıyor. Özellikle yazılım ve bununla bağlantılı hizmetlerin artması ile yerel ekonomilerin vergi gelirlerinin de artacağı ve çok daha güçlü finansman kaynakları sağlanacağına dikkat çekiliyor.

Raporda bu yıl sonu itibarı ile, küresel ölçekte Microsoft ve ekosisteminin sağladığı vergi gelirlerinin 514 milyar Amerikan Doları'na ulaşacağı hesaplanıyor. Bölgeler bazında gerçekleşen vergi gelirleri şöyle:

  • Amerika Birleşik Devletleri : 203 milyar Amerikan Doları
  • Batı Avrupa : 133 milyar Amerikan Doları
  • Asya ve Pasifik : 133 milyar Amerikan Doları

Bilişim Küresel Ekonominin Belkemiği

Küresel bilişim harcamalarının 2007 içerisinde %2.5 büyüyerek toplamda 1.2 tirilyon Amerikan Doları'na erişeceği tahmin ediliyor. Büyümenin bölgeler bazında karşılaştırılması yapıldığında ise Kuzey Amerika (Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri) ve AB ülkelerinin dünya ortalamasının altında seyrettiği görülüyor. 2002 – 2006 yılları arasında gerçekleşen ortalama %3.9'luk küresel büyüme oranına karşılık, aynı dönemde Kuzey Amerika ve AB ülkelerindeki büyümenin %3'te kaldığı görülüyor. Büyüme oranlarında liderliği %14 ile Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Meksika gibi gelişmekte olan ülkeler elinde tutuyor.

Bilişim Profesyonellerinin Sayısı Gün Geçtikçe Artıyor

2002 – 2006 döneminde küresel bilişim harcamalarında gerçekleşen toplam %4.4'lük büyüme oranı ile, 2006 sonunda dünya çapında 35 milyon kişinin bilişim ile ilgili alanlarda istihdam edildi. Nitelikli iş gücü olarak tanımlanan bu profesyonellerin sayıları hızla artıyor. Yalnız 2002 – 2006 döneminde 5 milyon yeni istihdamın ve en az 80 bin yeni bilişim firmasının kurulduğu görülüyor. Yine aynı dönemde Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Meksika gibi gelişmekte olan pazarlarda 2 milyondan fazla kişinin bilişim alanında istihdam edildiğine dikkat çekiliyor.

Microsoft Ekosistemi Bilişim İstihdamının Kaldıracı

Raporda Microsoft'un küresel bilişim endüstrisinin temel yapıtaşlarından olduğu, 2007 yılı sonunda dünya çapında 14.7 milyon kişinin Microsoft ile bağlantılı işlerde çalıştığına dikkat çekiliyor. Bu rakam küresel bilişim istihdamının % 42'sini oluşturuyor. Yalnız gelişmiş ülkeler değil, gelişmekte olan bölgelerde de Microsoft ve ekosisteminin yeni iş alanları yaratma noktasında önemli katkıları olduğu ortaya çıkıyor.

Yorum yazın