ODTÜ’den Sağlık Bilgi Sistemleri Temel Sertifika Programı

ODTÜ’den Sağlık Bilgi Sistemleri Temel Sertifika Programı

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde, ulusal sağlık sisteminde yaşanan değişimin gereklerine uygun olarak, sağlık bilgi sistemlerine ilişkin analiz, tedarik, geliştirme aşamalarında katkı sağlayabilecek, kurum içi süreçlerin iyileştirilmesi ile “bilgi teknolojilerinden” “bilgi sistemi” ve “bilgi yönetimi” aşamalarına taşınmasını sağlayacak, interdisipliner birikim sahibi kişilerin yetiştirilmesi hedefine yönelik Türkiye’de ilk olarak düzenlenen Sağlık Bilgi Sistemleri Temel Sertifika Programı; ODTÜ Enformatik Enstitüsü, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Onlineakademi’nin işbirliğiyle Ekim 2010’da açılıyor.

Verilecek eğitim içeriği uygulamaya yönelik olacaktır. Hedef kitle, öncelikle hekim, diş hekimi, eczacı, sağlık yöneticisi, hemşire gibi aktif sağlık çalışanları ile özel hastanelerin bilgiişlem departmanlarında görev almak isteyen ve üniversitelerin işletme, bilişim ile ilgili bölümler, bilgisayar meslek yüksek okulu mezunları ile tercihan bilgi sistemlerine ilişkin aktif görevi olanlardır. Ayrıca sağlık bilgi sistemleri alanındaki firmaların, analiz, tasarım, geliştirme alanlarında istihdam ettikleri personel için de ciddi katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Programın toplam süresi 150 saattir. Dersler asenkron olarak uzaktan yürütülecektir. Ders malzemesi internet ortamında yer alacak, gerekli durumlarda hafta sonları uzaktan senkron dersler yapılarak eşgüdüm sağlanacaktır. Tüm sertifika programı 16’şar haftalık iki dönem olarak planlanmıştır.

Programa ilişkin ana başlıklar şöyle sıralanabilir;

Eğitim Son Kayıt Tarihi: 04.10.2010

Eğitim Başlangıç Tarihi: 11.10.2010

Bölüm 1. Sağlık ve Bilgi Sistemleri (32 saat)

 • Bilgi Sistemlerine Giriş
 • Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Sistemi ve e-Sağlık
 • Bilgisayar Ağlarına Genel Bakış
 • Sağlık Bilgi Sistemlerinde Donanım
 • Yazılım Geliştirme ve Veritabanları

Bölüm 2. Hastane Bilgi Sistemleri (52 saat)

 • Elektronik Sağlık Kayıtları
 • Hastane İş Akışları ve Sağlık Kayıtları
 • Standart ve Kodlar
 • Klinik Bilgi Sistemleri
 • PACS ve Görüntülemede Bilgi Sistemleri
 • Birlikte Çalışabilirlik ve Entegrasyon
 • HL7 ve Uygulama Örnekleri
 • Hastane Bilgi Sistemlerinde Tedarik
 • Hastane Bilgi Sistemlerinin Kurumsal Boyutu

Bölüm 3. Sağlık Alanında Bilgi Sistemleri (16 saat)

 • Aile Hekimliği Bilgi Sistemi
 • Halk Sağlığında Bilgi Sistemi
 • Sağlıkta Karar Destek Sistemleri

Bölüm 4. Sağlık Bilgi Sistemlerinde Güvenlik ve Etik (12 saat)

 • Sağlık Bilgi Sistemlerinde Yasal ve Etik Konular
 • Sağlık Verilerinin Güvenlik ve Mahremiyeti

Bölüm 5. Sağlık Bilgi Sistemlerinde Proje Yönetimi (12 saat)

 • Proje Yönetim Süreçleri
 • Proje Yönetim Süreçlerinin Sağlık Bilgi Sistemlerinde Uygulanması

Bölüm 6. Sağlıkta Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri (12 saat)

 • Sağlık Alanında Bilgi Yönetimi
 • Kalite ve Değişim Mühendisliği

Bölüm 7. Gelecek Uygulamaları (14 saat)

 • Evde Bakım Sistemleri
 • Teletıp
 • Mobil Uygulamalar
 • Robotlar
 • Tıpta Sanal Gerçeklik Uygulamaları

Eğitimin Ücreti

Nakit Ödemede, 2950 TL’ dir. (2500 TL + KDV)

Kredi Kartına ise, 280TL x 12 Taksit’dir. (2850 TL + KDV)

Detaylı Bilgi İçin;

Web:               http://www.ii.metu.edu.tr/sbs/index.htm

http://www.onlineakademi.com/egitimdetay.php?egitim_id=8

Telefon no:     (212) – 273 15 05 (Doğa İlktaç)

E- Posta:          [email protected]

Yorum yazın