OKI “sıfır karbon” diyor

OKI “sıfır karbon” diyor

2009 yılından itibaren “Sıfır Karbon Emisyonlu Tesisler-Karbon Zero” Girişimi kapsamında “Karbon kredileri” satın alarak sera etkisi yaratan zararlı gazlarla mücadeleye destek veren OKI Data Corporation (ODC), 2011 Mali Yılı’nın ikinci yarısına (1 Ekim 2011 – 31 Mart 2012) ilişkin kredi taahhütlerini yerine getirdiğini ve 2011 mali yılının ilk yarısında (1 Nisan 2011 – 30 Eylül 2011) olduğu gibi 5477 ton karbondioksit miktarını dengelediğini duyurdu.

OKI Türkiye’nin de bağlı olduğu ve OKI Grubu içerisinde yazıcılar konusunda uzman olan OKI Data Corporation (ODC), 1 Ekim 2009 tarihinde başlatılan ‘Sıfır Karbon Emisyonlu Tesisler Global Karbon Dengeleme Girişimi’ kapsamında, 2011 mali yılının ikinci yarısının karbondioksit emisyonlarını dengeleme işlemini bitirdiğini ve 5477 ton  karbondioksiti dengeleyecek miktarda emisyon kredisi satın alma taahhüdünü yerine getirdiğini duyurdu. İçerisinde bulunduğu programın Ekim 2009- Mart 2013 periyodu kapsamında, emisyon azaltıcı girişimlerini devam ettiren OKI Data, Sıfır Karbon Emisyonlu Tesisler girişiminde de adımlar atmaya devam ediyor.

ODC, karbon kredisi satın alarak, Japonya Fukushima, OKI Data Manufacturing (Tayland) ve Çin’deki OKI Electric Industry’nin (Shenzhen) üretim tesislerinde sıfır karbon uygulamasını gerçekleştiriyor. OKI karbon dengeleme hedefi çerçevesinde Hindistan, Tayland ve Brezilya’daki 3 temiz enerji projesine Gönüllü Karbon Birimi (VCU) kredisi alarak destek veriyor. OKI böylece faaliyetinden ötürü ortaya çıkan karbonu dengeleyerek, sıfır karbonlu OKI tesisleri yaratmayı amaçlıyor.

OKI Data Başkanı Takao Hiramoto, OKI’nin konuya verdiği önemin altını çizerek şunları söyledi: “Sıfır Karbon Emisyonlu Tesis girişimlerimiz kapsamında karbon dengeleme taahhüdümüzü yerine getirerek 5.477 ton karbondioksit miktarını dengelemiş olmaktan dolayı memnunuz. Kurumların daha iyi bir yarın için çevreyi koruma konusunda üzerlerine düşeni yapması gerektiğine inanıyoruz. Karbon dengeleme faaliyetlerimizi geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz.”

OKI Data, aşağıda özetlenen faaliyetlerle 2011 mali yılının ikinci yarısında (1 Ekim 2011 – 31 Mart 2012) üç üretim tesisinden salınan tüm karbondioksit miktarı olan 5.477 tonu dengeledi. ODC aynı işlemi  Mali Yılı’nın birinci çeyreğinde de (1 Nisan 2011 – 30 Eylül 2011) yerine getirmişti.

Tüm karbon emisyonları international K.K Satisfactory Environmental tarafından (*1) dengelendi. Bu kayıtlara üçüncü şahıslar tarafından Markit Environmental Kayıtlarından ulaşılabilir.

2011 mali yılının ikinci yarısındaki dengeleme faaliyetleri ile ilgili projeler şu şekilde gerçekleşti:

    Proje No Proje adı Ülke Emisyon kredisi tipi Miktar (ton)
    364 Hindistan’da 15 MW Rüzgar Enerjisi Paket Projesi Hindistan VCU (*2) 2,019
    256 Mungcharoen Yeşil Enerji – 9.9 MW Pirinç Çeltiği Enerji Santrali Projesi Tayland VCU 2,652
     78 Nobrecel Biokütle Enerji Projesi Brezilya VCU 806

2011 mali yılının ilk yarısında da (1 Nisan 2011 – 30 Eylül 2011), “Sıfır Karbon Emisyonlu Tesisler-Karbon Zero” Girişimi kapsamında OKI Data, kredi taahhüdlerini yerine getirerek, yine üç üretim tesisinden salınan tüm karbondioksit miktarı olan 5.477 tonu dengelemişti.

Yorum yazın