“PHP ve Ajax” kitabının yeni baskısı piyasada

“PHP ve Ajax” kitabının yeni baskısı piyasada

Haytar Tuna tarafından yazılan ve Seçkin Yayıncılık tarafından yayımlanan PHP ve AJAX kitabının ikinci baskısı çıktı.

Ajax şu anda Yahoo, Facebook, Hotmail ve Google gibi büyük servisler tarafından kullanılan ve web isteklerinin JavaScript üzerinden gönderilip yine aynı yoldan alınması esasına dayanan bir teknoloji. Kitapta bu teknolojinin PHP ile birlikte kullanılması anlatılmış. Bunun için öncelikle PHP dilinin temellerinden bahsedilmiş daha sonra ise Ajax metodlarını çagırabilmek için gerekli JavaScript dili ve DOM modeline deginilmiş. Kitabın son 8 bölümünde ise PHP, JavaScript, JQuery ve DOM modelinden faydalanılarak bol örnekli Ajax uygulamaları geliştirilmiş.

Kitaptan Bulunan Konu Başlıkları

–     PHP ve Ajax Teknolojisi

–     PHP Kurulumu

–     PHP Dilinin Genel Yapısı

–     Değişkenler ve Sabitler, Operatörler

–     Karar Yapıları, Döngüler, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

–     HTML Form İşleme, PHP ile MySQL

–     PHP İle XML

–     PHP İle RSS

–     JavaScript ve DOM

–     Ajax Programlamaya Giriş

–     Ajax İle HTML Form İşleme

–     Ajax İle Veritabanı

–     Ajax İle XML

–     Ajax İle RSS

–     Ajax İle RSS

–     JQuery ile AJAX

–     Ajax ile Session

–     Ajax ile Cookie

Bilgi ve satın almak için: www.seckin.com.tr

Yorum yazın