Scrum: Bir Dönüşüm Hikayesi

Scrum: Bir Dönüşüm Hikayesi

9789750224171Geciken projeler, kalite problemleri, hantal yapılar, değişime hızlı bir şekilde uyum sağlayamamak, yüksek proje maliyetleri, demotive çalışanlar… Bunlar maalesef halen birçok IT ekibinin yaşamakta olduğu sıkıntılar.

Çözüm ise Agile yaklaşımları uygulamaktan, yani bu sıkıntıları doğurmuş olan mevcut proje yönetim şekillerini unutarak yazılım projelerini ele alma yöntemimizi değiştirmekten geçiyor. Günümüzde dünyada en çok tercih edilen ve yaygın olarak kullanılan yazılım proje yönetimi ve geliştirme yaklaşımı olarak Agile yaklaşımlara ve Scrum’a rastlıyor olmamız şüphesiz bu değişimin ne denli kaçınılmaz ve gerekli olduğunun bir ispatıdır.

Mehmet Yitmen’in kaleme aldığı ve Seçkin Yayıncılık’tan çıkan Scrum: Bir Dönüşüm Hikayesi adlı kitapta, hayali olan bir kurumsal şirketin Scrum ile tanışması ve yaşadığı değişim süreci adım adım basit bir hikaye diliyle anlatılmaktadır. Hikaye boyunca günümüzde birçok şirketin de gündeminde olan “Scrum’ı nasıl uygulayabiliriz?” sorusuna cevap oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu doğrultuda, herhangi bir Scrum uygulama sürecinde karşılaşılabilecek olası engeller, nedenleri ve olası çözümleriyle birlikte ortaya koyulmuştur. Bu kitap, Scrum uygulamanızda ve dönüşüm sürecinizde size yol gösterecek, elinizin altında devamlı olarak başvurabileceğiniz bir kaynak kitap olacaktır.

Kitapta bulunan konu başlıkları

  • Değişim İhtiyacı
  • Değişimi Başlatmak İçin İlk Adımlar
  • Pilot Proje Seçimi
  • Değişim Aksiyon Planı
  • Pilot Projede Scrum Uygulamaya Başlanması
  • Scrum Takımının Karşılaştığı Engeller
  • İyi Bir Takımın Oluşturulması
  • KAİZEN Kültürünün Oluşturulması
  • Hızlı Kazanımların Elde Edilmesi
  • Değişimin Şirket İçerisinde Yaygınlaştırılması

Ayrıntılı bilgi ve online satış için: www.seckin.com.tr

Yorum yazın