Yazılım geliştirme ve testte IBM Bulut Bilgi İşlem

Yazılım geliştirme ve testte IBM Bulut Bilgi İşlem

Yazılım geliştirmek ve geliştirilen yazılımları test etmek için çoğunlukla atıl kalan, boşa yer kaplayan ayrı donanımlara, platformlara gerek yok. IBM Bulut Bilgi İşlem Ürünleri ile Windows ve Linux desteği içeren, Türkiye’de de kullanıma sunulan yeni tümleşik geliştirme ve test ortamında firmalar hem %50 oranında maliyet avantajı, hem de %30 azalan yazılım hatalarıyla daha yüksek bir kalite elde ediyorlar.

Kendi içinde yazılım geliştiren bir kurum ortalama olarak bütün teknoloji altyapısının %50’sini yazılım geliştirme ve test için ayırıyor, ancak genellikle bu altyapının %90’ı kullanılmadan bekliyor. Kısacası yazılım geliştirme ve test için kullanılan platform boş yere şirketlerde hem gereksiz harcamaya hem de yer kaybına neden oluyor.

IBM bulut bilişim içinde geliştirme ve test ortamları sunarak şirketlerin bu sorunu çözüyor ve BT işgücü maliyetlerini %50 oranında düşürülmesine, yazılımların uygulamaya alma sürelerinin haftalardan dakikalara indirilmesine ve kalitenin artırılarak yazılım hatalarının %30 oranında azaltılmasına yardımcı oluyor. 2007’den bu yana bulut bilişim konusundaki çalışmalarını sürdüren IBM, güvenlik, uyumluluk ve kullanılabilirlik konusunda ödün veremeyecek kurumsal müşteriler ve kamu sektörü müşterileri için de bu yeni bulut bilişim modelinin rahatlıkla kullanılabilmesini sağlıyor.

IBM tarafından 2000 BT profesyoneli arasında, yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırmaya göre gelecek beş yıl içinde yazılım uygulama geliştirme ve BT sunumu için en çok rağbet gören platformlar olarak bulut bilişim ve mobilin öne çıkacağı görülüyor.

IBM Bulutu üzerinde Akıllı İş Geliştirme ve Test için sunulan yeni hizmetleri bu öngörüyü dikkate alarak şirketlerdeki boş duran geliştirme ve test platformlarına çözüm buluyor. Yeni IBM Akıllı İş Geliştirme ve Test servisleri kurumlardaki geliştiricilere bütün uygulama test yaşam döngüsü boyunca destek sağlayan hizmetleri, uygulama sanallaştırma ve performans testi konusunda yardımcı olan sanal iş yükü testi ve hizmetlerini içeriyor

IBM Akıllı İş Geliştirme ve Test Bulutu’ndan Geniş Destek

IBM, geliştirme ve test için daha fazla kurumsal geliştiricinin Bulut sisteminden yararlanmasını sağlamak amacıyla ortamını genişletiyor. IBM bulut ortamı artık Windows 2003 ve 2008 Data Center Editions için desteği de içeriyor. Açık bulut ortamı daha önce duyurulduğu gibi RedHat Enterprise Linux ve SUSE Linux Enterprise ile Linux işletim sistemini ve Java’yı da destekliyor.

Bu geliştirilmiş ortamın sağladığı ek performans, esneklik ve özellikler geliştiricilerin aşağıdakileri yapmalarına olanak veriyor:

– Uygulamaların daha tutarlı bir şekilde devreye alınması için ortamların hızlı bir şekilde yapılandırılması ve geliştirici ekiplerle kolayca paylaşılması

– Tek bir sanal eşgörünüme birden çok IP adresinin atanması (Böylece IBM Bulut sisteminde güvenlik bölgeleri uygulanabiliyor ve kullanılabilirlik düzeyi artırılıyor)

– Yeni sistemler için hazırlık (Provisioning) işlemleri sırasında çeşitli kombinasyonlardaki depolama boyutlarının sanal bir eşgörünüme eklenmesiyle daha yüksek düzeyde performans ve esnekliğin sağlanması

Türkiye’de de kullanıma sunulan IBM Bulut Sistemi üzerinde Tümleşik Geliştirme ve Test Ortamı

IBM araçları, süreçleri ve bulut altyapısını birleştiren uçtan uca bir çözüm yaklaşımı olan Tümleşik Geliştirme ve Test Ortamı’nı sunuyor. Bu ortam, müşterilerin, uygulama geliştirme yaşam döngüsünün ilk safhalarında daha güçlü ve kapsamlı testler gerçekleştirmelerini ve bunun yanı sıra yazılım hatalarının saptanmasına ve bunların düzeltilmesine ilişkin harcamaları azaltmayı sağlıyor.

Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa’da ve Kuzey Amerika’da IBM Bulut Sistemi üzerinden kullanıma sunulan yazılım ve hizmetler şunlardan oluşuyor:

Bulut için IBM Test Hizmetleri – uygulama sanallaştırması: Müşteriler, her geliştirme ve test ekibi için uyarlanmış birden çok sanal test ortamını hızlı bir şekilde oluşturabiliyorlar. Arka uç sistemlerine ve veri depolarına bağımlı kalmaksızın haftanın yedi günü, günde 24 saat sistemlerin kullanılabilir olmasını sağlayan bu hizmet sayesinde test ekipleri veri ya da hizmetin kullanılabilir olup olmayacağı hakkında endişe duymadan testlerini tüm süreç boyunca daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Bu hizmetin başarısı,  fonksiyon testi ve sistem testi döngüsünde % 22 oranında bir azalma sağlayan ve 90 gün %100 yatırım geri dönüşü elde eden bir şirketle de örnekleniyor.

Bulut için IBM Test Hizmetleri – performans testi: Bu hizmetler otomasyon ve performans test araçlarını bir araya getirerek test sürelerini %50’lere varan oranlarda azaltabiliyor. İstendiği zaman performans testi yapılmasına olanak tanıyan esnek ve kullanım tabanlı test hizmetleri sunuyor. Genel Bulut sisteminde sunulan barındırma olanağı ile kuruluşlara güçlü, geniş ölçekli performans testi hizmetleri sağlıyor. Bu hizmet, hataları döngünün erken safhalarında saptayarak bunların daha düşük maliyetle giderilebileceği zamanlarda giderilmesini sağlıyor ve performansla bağlantılı sıkıntıları ortadan kaldırıyor.

IBM Bulut Sistemi üzerinde IBM Rational Yük Testi: büyük ölçekli performans testleri için altyapı satın alma, bakım ve yapılandırmasıyla ilgili sorunlara IBM Bulut Sistemi ile çözüm sunan IBM, Rational Yük Testi ile kullandığın kadar öde temelinde IBM Bulut Sisteminde Akıllı İş geliştirme ve Test ortamında sanal kullanıcı oluşturulmasını ve sanal test aracılarının otomatik olarak sunulmasını sağlıyor. Bu da altyapı, yazılım ve test kurulum maliyetlerini önemli ölçüde azaltıyor.

IBM Uygulama Kullanıma Alma Planlaması ve Otomasyonu: Var olan IBM Rational ve IBM Tivoli yazılım araçlarından yararlanan yeni çözüm, yazılımların bulut ortamında ve diğer ortamlarda devreye alınmasının planlanmasını ve otomatikleştirilmesini yönetiyor. Uygulamaları tutarlı bir şekilde devreye alma gereksinimi duyan şirketler için tasarlanan bu yazılım grubu, ortamın araştırılmasından devreye alma planlamasına, devreye almanın otomatikleştirilmesine ve yönetişime kadar devreye alma işleminin tüm sürecini destekliyor.

Güvenlik, uyumluluk ve kullanılabilirlik konusunda ödün veremeyecek kurumsal ve kamu müşterilerinin de  güvenle kullanabileceği bu yeni modelin Türkiye’den de kullanımı için ayrıntılı bilgi almak üzere Cloud @ Tr.ibm.com adresine istek iletilebiliyor.

IBM, kullanıcılarının çevrimiçi ilişkiler kurmalarını, içerik paylaşmalarını ve inovasyonu teşvik etmek için meslektaşlarıyla dünya çapında bir ağ kurmalarını sağlayacak çevrimiçi uygulamalı çalışmalar, eğitici programlar, bulut bilgi işlem teknik kaynakları ve sosyal ağ araçları da sağlıyor. Daha fazla bilgi için:

http://www.ibm.com/developerworks/cloud/resources.html

Ercan Bulut
IBM Türk Sistem ve Teknoloji Grubu Yöneticisi

Yorum yazın