Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü hızla büyüyor

Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü hızla büyüyor

Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, 2012 yılında Türkiye büyümesinin üzerinde bir büyüme göstererek 21 milyarlık e-ticaret pazarı ile birlikte toplam 78,24 Milyar TL’ye ulaştı. Sektörün ihracatı ise 1,08 Milyar oldu.

Soldan Sağa_ TÜBİSAD Başkanı Kemal Cılız, Bilgi ve İletişim Teknolojileri  Kurumu Başkanı Dr.Tayfun Acarer, TÜBİSAD Bilgi Merkezi KomisyonU Başkanı Mustafa ÇağanBilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD), Türkiye’nin stratejik sektörü bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüyle ilgili kamuoyuna güvenilir ve doğru sektörel bilgi sağlama misyonuyla geçen yıl başlattığı “Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri Projesi”nin 2012 yılı sonuçlarını, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (BTK)  Başkanı Dr. Tayfun Acarer’in katılımı ile düzenlediği toplantıyla kamuoyu ile paylaştı.

Toplantının açılış konuşmasında Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Cılız, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) sektörünün istihdamın artmasına ve ülke ekonomisinin büyümesine olan katkısını vurgulayarak; “Türkiye’nin 2023 yılı hedeflerine erişmesinde katkı sağlayacak en önemli sektörlerden biri olan bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün 2011’e göre  yüzde 18 büyümesi çok sevindirici bir haber.”  dedi.

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile yeni medya sektörüne ilişkin 2012 yılı verilerini paylaşan TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Mustafa Çağan’ın verdiği bilgilere göre, Türkiye bilişim sektörünün 2012 yılında büyüklükleri şu şekilde sıralandı:

  •  2011 yılında 66,7 Milyar TL olarak açıklanan pazarın, e-ticaret hariç 48,3 milyar TL olan büyüklüğü 2012 yılında 57,24 milyar TL olarak gerçekleşti.  21 Milyar liraya ulaşan e-ticaret pazarını da buna eklediğimizde ortaya 78.24 milyar dolarlık toplam büyüklüğe ulaşıldı.
  • Sektörün istihdamı da önemli ölçüde artarak 153 bin 849 oldu. TÜBİSAD “Atılım için Bilişim” raporunda belirtildiği gibi Sektörün bu hızda büyümesi durumunda 2023 yılına kadar 400 bin daha istihdam sağlaması bekleniyor.
  • En önemli gelişme ise ihracat alanında oldu. Bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü ihracat rakamı bir milyarı TL’yi aştı. 2012 yılında Türkiye bilişim sektörünün toplam ihracatı 1,08 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu ihracat verisi bir önceki yıla göre %23 daha büyük bir rakamı ifade ediyor. Bilişim sektörü ulaştığı bu büyüklük ile milyar TL ihracat yapan öncelikli sektörler arasında yerini aldı.

Yorum yazın