Türkiye’deki teknoparklar gelişmeye devam ediyor

Türkiye’deki teknoparklar gelişmeye devam ediyor

EVA Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin gerçekleştirdiği araştırmaya göre dünyada 70′li yıllarda oluşmaya başlayan, 80′li yıllarda önemli başarılara zemin hazırlayan teknoparklar Türkiye’de 2001 yılında 2 adet iken, 2013 yılı itibariyle 52′ye ulaşmış bulunuyor. 52 teknoparkta yer alan toplam 2.250 kuruluş Türkiye ekonomisine katma değer üretiyor.

images-300x163
AR-GE’ye verilen öneme paralel olarak ülke genelinde hızla yaygınlık kazanan teknoparkların sayısı Türkiye’de 52′ye ulaşmış bulunuyor. Söz konusu teknoparkların 37′si faal iken, diğerlerinin altyapı çalışmaları devam ediyor. Ankara’da 6 adet, İstanbul’da 5 adet, İzmir’de 3 adet bulunuyor. Antalya, Kayseri, Trabzon, Adana, Erzurum, Mersin, Isparta, Gaziantep, Eskişehir, Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, Kütahya, Samsun, Malatya, Urfa, Düzce, Çanakkale, Kahramanmaraş, Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa, Niğde, Burdur, Yozgat ve Kırıkkale illerinde de teknoparklar yer alıyor.

Teknoparklar nasıl kuruluyor?
Teknoparklardaki planlama sürecinde imar planları ve değişiklikleri, parselasyon planları ve değişiklikleri, yönetmeliğe uygun olarak Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yönetici şirketi tarafından hazırlanıyor ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe giriyor. Kesinleşen imar planları, bilgi için ilgili yerel belediyelere gönderiliyor. Arsa ve bina temini, planlama ve projelendirme, alt yapı ve üst yapının inşası ile ilgili harcamalar yönetici şirkete ait bulunuyor. Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne yapılacak ek ya da bölge sınırı değişikliğine Bakanlar Kurulu karar veriyor.

Teknoparkların kurulması için teknoloji gelişöngörülen alanlarda veya bölgenin bulunduğu ilin sınırları içerisinde üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü veya yörede yeterli AR-GE, sanayi potansiyelinin bulunması ve finansal yeterlilik şartı aranıyor. Teknoparkların kurulduğu Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak belirlenen araziler hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamıyor.

Sembolik kira ödeniyor
EVA Gayrimenkul uzmanları, teknolojik ürün üreten şirketlere ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için yurtiçinde 25.000 TL, yurtdışında ise 50.000 TL’ye kadarının bakanlıkça karşılandığını kaydediyorlar. Bu gibi destek ve teşvikler sayesinde üniversiteden yeni mezun olmuş, projesi olan ve bunu gerçekleştirmek isteyen girişimcilerin kazanımı sağlanıyor ve teknoparklarda bulunan Teknoloji Transfer Merkezleri’nde bu projelerin sanayi ile birleşmesi ve hayata geçirilmesi sağlanıyor. EVA yetkilileri, yeni girişimciler için Kuluçka Merkezi adı altında alanların tahsis edildiğini, Kuluçka Merkezi’nde girişimcilerin sembolik kiralar ödediklerine dikkat çekiyorlar.

Yorum yazın